Skip to main content

Uống rượu

Từ đó, khi một người uống chút rượu nho sẽ mềm mại và dịu dàng như cừu. Nếu uống nhiều hơn, anh sẽ mạnh và thô bạo như sư tử. Nếu cứ tiếp tục uống, anh sẽ ngốc như lừa. Và chẳng may nghiện ngập, kết cục anh cũng giống như một con heo.
A - A+
Uống rượu
Khi Noe trồng nho, Satan theo dõi hỏi: “Ngài đang trồng gì đó ?”

- Một cây nho.
- Nó giúp gì cho Ngài ?
- Trái nho làm vui mắt, ngon miệng và nước nó làm vui thỏa lòng người.
- Vậy, tôi sẽ giúp Ngài.

Satan bắt cừu, sư tử, lừa và heo giết chúng rồi lấy máu đổ vào gốc nho. Cứ như vậy, cây nho nhận được chất dinh dưỡng.

Từ đó, khi một người uống chút rượu nho sẽ mềm mại và dịu dàng như cừu. Nếu uống nhiều hơn, anh sẽ mạnh và thô bạo như sư tử. Nếu cứ tiếp tục uống, anh sẽ ngốc như lừa. Và chẳng may nghiện ngập, kết cục anh cũng giống như một con heo.

Sưu tầm
+ Tìm sự Bình An và Hạnh Phúc
+ Hội chứng Giuđa
+ Tôi không bán Chúa