Skip to main content

Hội chứng Giuđa

Giuđa bán Chúa một lần Còn con bán Chúa cả đời mà quên Lại còn ảo tưởng ngày đêm Ngỡ mình là một thánh nhân hơn người
Hội chứng Giuđa
Giuđa bán Chúa một lần, còn con bán Chúa cả đời mà quên. Lại còn ảo tưởng ngày đêm, ngỡ mình là một thánh nhân hơn người.

Giuđa bán Chúa một lần
Còn con bán Chúa cả đời mà quên
Lại còn ảo tưởng ngày đêm
Ngỡ mình là một thánh nhân hơn người
Bao nhiêu tội lỗi tày trời
Vậy mà còn dám chê cười Giuđa
Con ăn chia với quỷ ma
Chỉ tìm tư lợi, vô tư bán Thầy

Thấy dân cầm lá trên tay
Vạn tuế đón Thầy, con ảo tưởng thêm
Ngỡ Thầy được vậy là ngon
Ắt là trò cũng hưởng phần thơm lây
Thế nên con bất cần đời
Tháng ngày con chẳng coi ai ra gì
Ngông nghênh, tự đắc, kiêu sa
Ai dám giỡn đùa thì sẽ biết tay

Ai dè Chúa chịu đắng cay
Khiến con thất vọng trắng tay ê chề
Bán Thầy, con chẳng ngại gì
Bán đi bán lại giá ba mươi đồng
Rốt cuộc tay trắng hoàn không
Con càng thất vọng, chán chường, sầu lo
Nhiễm vào hội chứng Giuđa
Càng ngày càng hóa trầm kha quá rồi !

Thầy ơi ! Con biết tội rồi
Ăn năn xin Chúa một lời thứ tha
Từ nay con dốc lòng chừa
Xin vâng Thánh Ý mặc dù khổ đau !

TRẦM THIÊN THU, Lễ Lá – 2011
Nguồn: http://www.trungtammucvudcct.com/web/suyniem_tinmung.php?id=467