Skip to main content

Khi chỉ chăm sóc thân xác

Cũng vậy, trong ngày sau hết, một số người coi thường sự sống đời sau sẽ nói: “Lạy Chúa, đây là thân xác của con, con không hề bỏ qua bất cứ gì thuộc về cơ thể. Nó hoàn toàn khỏe mạnh và đẹp đẽ. Nhưng còn linh hồn của con, con đã đành mất nó rồi”.
Khi chỉ chăm sóc thân xác
Có người đã minh họa về giá trị của linh hồn bằng một cậu chuyện ngụ ngôn đầy ấn tượng sau đây:

Một ông chủ có việc phải đi xa, nên đã gửi con mình cho người đầy tớ, cùng với quần áo của cháu bé. Một thời gian sau, khi ông trở về, người đầy tớ đó nói với ông:

Thưa ông chủ, tôi xin gửi lại cho ông mấy bộ quần áo của con ông. Tất cả đều ở trong tình trạng hoàn hảo, sạch sẽ, được là ủi cẩn thận. Còn đứa trẻ, tôi không biết hiện nó đang ở đâu.

Cũng vậy, trong ngày sau hết, một số người coi thường sự sống đời sau sẽ nói: “Lạy Chúa, đây là thân xác của con, con không hề bỏ qua bất cứ gì thuộc về cơ thể. Nó hoàn toàn khỏe mạnh và đẹp đẽ. Nhưng còn linh hồn của con, con đã đành mất nó rồi”.

Sưu tầm.
+ Tìm sự Bình An và Hạnh Phúc
+ Hội chứng Giuđa
+ Tôi không bán Chúa