Skip to main content

Những người không tên tuổi

Chúng ta hãy cỗ võ, cầu nguyện và nâng đỡ để các ngài chu toàn sứ mạng cao cả Chúa đã trao ban. Đó cũng là trách nhiệm cao quý mà chúng ta được cộng tác trong công cuộc truyền giáo, mở mang Nước Chúa.
Những người không tên tuổi
Một lần nọ, có một bác thợ giày muốn trở thành một linh mục nhưng con đường tu hành không mở ra cho bác.

Bác là bạn của một thày đại chủng viện, và một thày kia thày được nhận thừa tác vụ, bác thợ giày xin linh mục trẻ một ân huệ. Bác xin được luôn luôn làm giày cho linh mục để có thể thấy linh mục mang giày của bác làm bước lên tòa giảng, nơi mà chính bác không bao giờ có thể bước lên.

Cha mẹ của thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su... đều muốn trở thành những tu sĩ nhưng không thực hiện được. Thế nên họ đã nuôi dưỡng một gia đình có bốn nữ tu.... một vị thánh.

Lời Khuyên:
  • Ơn gọi tận hiến là một ơn nhưng không, Thiên Chúa muốn chọn ai là tùy ý định và tình thương của Người.
  • Chúng ta hãy cỗ võ, cầu nguyện và nâng đỡ để các ngài chu toàn sứ mạng cao cả Chúa đã trao ban. Đó cũng là trách nhiệm cao quý mà chúng ta được cộng tác trong công cuộc truyền giáo, mở mang Nước Chúa.

Sưu tầm
+ Những giọt nước mắt sám hối
+ Người khách lạ