Skip to main content

Mười điều ‘không thể’

Cái căn bản nhất là cuộc sống có nhiều giá trị, nếu chỉ sống một giá trị thay cho các giá trị khác, sẽ rơi vào đau khổ bất hạnh.
A - A+
Mười điều ‘không thể’
Cái căn bản nhất là cuộc sống có nhiều giá trị, nếu chỉ sống một giá trị thay cho các giá trị khác, sẽ rơi vào đau khổ bất hạnh.


  • 1. Bạn không thể đem lại sự thịnh vượng mà không tiết kiệm.

  • 2. Bạn không thể giúp những người nhỏ bé mà lại hạ bệ người to lớn.

  • 3. Bạn không thể làm mạnh kẻ yếu mà lại làm yếu kẻ mạnh.

  • 4. Bạn không thể nâng cao người ăn lương mà hạ bệ người trả lương.

  • 5. Bạn không thể giúp đỡ người nghèo bằng cách tiêu diệt người giầu.

  • 6. Bạn không thể duy trì ổn định khi tiêu xài nhiều hơn kiếm được.

ngọn lửa nhỏ | Bài học từ cuộc sống

  • 7. Bạn không thể đẩy mạnh tình huynh đệ giữa con người bằng cách kích động hận thù giai cấp.

  • 8. Bạn không thể thiết lập sự an toàn trên đồng tiền vay mượn.

  • 9. Bạn không thể xây dựng tích cách và lòng can đảm khi lấy đi sáng kiến và sự độc lập của con người.

  • 10. Bạn không thể thường xuyên giúp đỡ người khác khi làm thay cho họ điều mà họ có thể làm và phải làm.


Lời Khuyên: - Cái căn bản nhất là cuộc sống có nhiều giá trị, nếu chỉ sống một giá trị thay cho các giá trị khác, sẽ rơi vào đau khổ bất hạnh.
- Mỗi khi nhìn một bức tranh giá trị mà bạn yêu thích, bạn thấy dễ chịu hơn một ít, mỗi khi nghe một bản nhạc hay, bạn thấy đời trẻ hơn một xíu, mỗi khi bạn ngắm một bông hoa, uốn một cành cây bạn thấy đời vui hơn. Đó là những lúc bạn đang chết cho những sáo mòn để hồi sinh cho những gì mới.

Tác giả: Khuyết Danh