Skip to main content

Tô-ma có lý khi cứng lòng tin

Chúng ta thấy có những gương trước mắt: người nào cứng tin, nhưng một khi đã tin, thì sẽ tin rất vững. Còn kẻ nào quá dễ tin thì cũng sẽ dễ dàng mất niềm tin, hoặc cũng sẽ dễ dàng sa vào những điều mê tín hời hợt.
Tô-ma có lý khi cứng lòng tin
Chúng ta thấy có những gương trước mắt: người nào cứng tin, nhưng một khi đã tin, thì sẽ tin rất vững. Còn kẻ nào quá dễ tin thì cũng sẽ dễ dàng mất niềm tin, hoặc cũng sẽ dễ dàng sa vào những điều mê tín hời hợt.

          1. Tô - ma có lý khi cứng lòng tin.
          Tô-ma vừa chứng kiến cái chết của Thầy mình: Thầy đã tắt thở, đã chết thật, đã được mai táng trong mộ bịt lấp bằng một tảng đá to. Thế mà các bạn lại nói với Tôma: Thầy đã sống lại rồi...Thầy đã gặp gỡ các anh em nơi nầy nơi kia...
          Các bạn nầy, các anh em nầy là ai? Đó là những kẻ mà chẳng bao lâu trước đây, khi Thầy lâm nạn, không một ai trong họ dám lên tiếng bênh vực. Ai cũng sợ vạ lây nên đi lánh mặt hoặc bỏ chạy trốn. Phê-rô, cầm đầu những người nầy, đã không ngượng ngùng ba lần chối Thầy một cách dứt khoát. Và khi thấy Thầy chết một cách công khai và vô cùng nhục nhã trên thập giá, những người nầy đã tỏ ra ê chề tuyệt vọng!
          Như vậy thì làm sao bây giờ Tô-ma có thể tin được những lời của những người yếu hèn và nhát đảm như thế?

          2. Chúa Giê-su không trách sự cứng lòng tin của Tô-ma.
          Đối với Tô-ma, Chúa Giê-su không phiền trách gì về sự cứng lòng tin của ông. Chúa cho ông thoả mãn lòng tin thực nghiệm của ông: cho ông được xỏ tay vào lỗ đinh ở tay của Ngài và lỗ đòng đâm ở cạnh sườn Ngài. Và Chúa Giê-su chỉ nói một câu rất nhẹ nhàng để bổ túc cho sự cứng tin hợp lý của Tô-ma:
          “Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay cho những ai không thấy mà tin.”
          Có lẽ chính nhờ sự cứng tin như thế mà Tô-ma sau nầy sẽ tin chắc vào sự sống lại của Chúa Giê-su hơn ai hết.

Chúng ta thấy có những gương trước mắt: người nào cứng tin, nhưng một khi đã tin, thì sẽ tin rất vững. Còn kẻ nào quá dễ tin thì cũng sẽ dễ dàng mất niềm tin, hoặc cũng sẽ dễ dàng sa vào những điều mê tín hời hợt.

Sưu tầm.
+ Thánh ý Chúa trong cuộc đời
+ Ta đã dựng nên con