Skip to main content

Người ta trở lại một cách không ngờ

Nếu người ngoài Công Giáo thấy người Công Giáo thực thi luật yêu thương bác ái thật của Phúc Âm đối với họ, thì thế nào họ cũng có thiện cảm đối với Giáo-Hội, và một ngày kia, thế nào cũng có người xin trở lại.
Người ta trở lại một cách không ngờ
  • Truyền giáo chẳng qua là nói lên cho mọi người biết họ được Thiên Chúa yêu thương, và biết chứng minh điều nầy trong cuộc sống. Nếu người ngoài Công Giáo thấy người Công Giáo thực thi luật yêu thương bác ái thật của Phúc Âm đối với họ, thì thế nào họ cũng có thiện cảm đối với Giáo-Hội, và một ngày kia, thế nào cũng có người xin trở lại.

Câu chuyện cảm động sau đây chứng minh điều nầy. Câu chuyện nầy do linh mục Cluny, cha sở giáo xứ Taejou ở Nam-Hàn, kể.

Giáo dân Lôrăng, 26 tuổi, đến nói cho ngài biết anh ta vừa rửa tội được một người ăn mày chết ngoài chợ.

Khi được tin nầy, các bạn thanh niên Công giáo trong giáo xứ liền hy sinh góp tiền lại để mua đồ liệm, đóng hòm.

Anh Lôrăng xin cha sở cho phép đem quan tài vào nhà thờ, cầu nguyện một đêm, sáng mai làm lễ an táng và đưa đám. Cha sở rất bằng lòng trước sáng kiến đầy bác ái yêu thương của con chiên mình.

Nghe được tin nầy, nhiều giáo dân đến canh thức tối cầu nguyện.

Sáng mai, nhiều giáo dân trong giáo xứ đi dự lễ an táng và đi đưa đám.

Vài ngày sau, - cha sở nói - khi tôi đến một làng cách xa giáo xứ tôi ba mươi cây số, có hai ông lão đến gặp tôi và nói lên câu làm tôi bỡ ngỡ: "Sự bác ái và kính trọng của người Công Giáo đối với người chết làm chúng tôi hài lòng. Chúng tôi biết được điều Giáo Hội Công giáo đã làm cách đây mấy ngày đối với người chết nơi chợ. Vì thế, chúng tôi muốn xin trở lại đạo Công Giáo."

Và cha Cluny kết luận: "Thật là tuyệt diệu ! Các thanh niên trong giáo xứ của tôi đã làm cho Giáo Hội được thiện cảm và được hấp dẫn nơi con mắt của những người ngoài Công Giáo và ngay cả nơi con mắt của những người Công Giáo ".

http://giaophanvinhlong.net/Muoi-Chuyen-Don-So-ve-Giao-Ly-va-Giao-Duc-4.html
+ Hai em bé trong máng cỏ !
+ Người bạn !
+ Tiếng chiên con