Skip to main content

Tài năng riêng

Không ai là đồ bỏ, mỗi người đều có một tài năng riêng có thể đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội.
Tài năng riêng
Không ai là đồ bỏ, mỗi người đều có một tài năng riêng có thể đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội.

Ngày kia sư tử, chúa sơn lâm, chộp được con chuột nhắt và toan bỏ vào miệng ăn tươi nuốt sống thì con vật nhỏ bé ấy kêu van :

- Xin đại vương tha mạng, đừng ăn thịt tôi. Thân tôi chả đáng dính răng đại vương. Vả nữa tôi hi vọng có ngày sẽ đến ơn tha mạng này.

Sư tử ngừng tay, rối rống lên cười sằng sặc, cho đó là chuyện quá khôi hài: một chú chuột nhắt vừa bằng ngón tay cái, mà dám mơ có ngày đền ơn chúa sơn lâm. Dầu vậy, sư tử cũng nghĩ, ăn thịt một con chuột nhắt tí hon, quả thật chẳng bõ dính răng, nên thả chuột nhắt ra.

Ít lâu sau, sư tử bị sa lưới thợ săn và không sao thoát được. Trong khi dẫy dụa cách vô vọng ở trong lưới, trước khi thợ săn đến đưa về thì tình cờ chú chuột nhắt đi ngang qua. Thấy vậy chúa chuột nhắt bèn gặm nhấm những mạng lưới, khiến lưới bị rách và nhờ đó sư tử đã thoát nạn.

  • Không phải chỉ những người thông thái, hay học rộng tài cao, không phải chỉ có nhà bác học, các bậc hiền nhân quân tử mới là những người giúp ích cho đời. Cả những người tầm thường không đáng kể nhất mà ta gặp trên đường đời, cũng có thể giúp ích cho cuộc sống của ta. Không ai là đồ bỏ, mỗi người đều có một tài năng riêng có thể đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội.

  • Trong cuốn “Phục vụ là cớ vấp phạm” (Scandal of the Service) của ông Giăng Va-ni-ê(Jean Vanier), vị sáng lập cộng đoàn những người khuyết tật tâm thần, khẳng định rằng, những người giàu có, lành mạnh, tưởng rằng chỉ họ mới là người giúp ích và phục vụ cho những người khuyết tật. Nhưng thực ra chính những người khuyết tật cũng phục vụ và giúp ích cho nhiều người lành mạnh nữa, vì chính nhờ những người khuyết tật này mà những người lành mạnh mới có cơ hội để phát triển những đức tính cao quý của con người, như lòng thương xót, sự thông cảm, sự hi sinh … cũng như gian nan là điều xấu, nhưng thiếu gian nan, làm sao đức nhẫn lại có thể hình thành được.

Trích: Truyện hay ý đẹp
Lm.Dominic Nguyễn Phúc Thuần,SSS
+ Chúa Kitô Vua - "Vua bị đóng đinh"
+ Những giọt nước mắt sám hối
+ Người khách lạ