Những Điều Tâm Niệm

 • Danh dự lớn nhất đời người là: LÒNG TỰ TRỌNG

 • Lễ vật lớn nhất của đời người là:LƯỢNG KHOAN HỒNG

 • Ngu dốt lớn nhất của đời người là: DỐI TRÁ

 • Thất bại lớn nhất của đời người là: TỰ ĐẠI

 • Bi ai lớn nhất của đời người là: GANH TỊ

 • Sai lầm lớn nhất của đời người là: ĐÁNH MẤT MÌNH


 • Tội lỗi lớn nhất của đời người là: BẤT HIẾU

 • Đáng thương lớn nhất của đời người là: TỰ TI

 • Phá sản lớn nhất của đời người là: TUYỆT VỌNG

 • Tài sản lớn nhất của đời người là: SỨC KHỎE

 • Món nợ lớn nhất của đời người là: TÌNH CẢM

 • Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là: KÉM HIỂU BIẾT

 • An ủi lớn nhất của đời người là: SẺ CHIA

 • Kẻ thù lớn nhất của đời người là: CHÍNH MÌNH

 • Đáng khâm phục nhất của đời người là: VƯƠN LÊN SAU KHI NGÃ

Sưu tầm
+ CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI THÔI
+ LỪA VÀ HẢI CẨU
+ LUẬT CƯ XỬ VỚI CHIẾC XE ĐỔ RÁC