Skip to main content

Khiêm nhường

Khiêm nhường là một nhân đức được Thiên Chúa yêu mến. Khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu chố trũng thấp, để đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa.
Khiêm nhường
Khiêm nhường là một nhân đức được Thiên Chúa yêu mến. Khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu chố trũng thấp, để đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa  

Đức Thánh Cha Gioan XXIII đã kể lại kinh nghiệm của Ngài như sau:

“Khi tôi mới được bầu làm Giáo hoàng để lãnh đạo Giáo hội hoàn vũ, tôi rất lo lắng, sợ hãi trước một trách nhiệm quá nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ, tôi nghe có tiếng phán bảo tôi:

“Gioan! Đừng tự xem mình quá quan trọng”.

Tôi đem áp dụng ngay câu nói ấy, và từ dạo đó, tôi đã ăn ngon ngủ yên như trước khi tôi được chọn làm Giáo hoàng.Khiêm nhường là một nhân đức được Thiên Chúa yêu mến. Khác với tính tự cao, tự đại, có thể so sánh với những núi đồi cao ngạo. Trái lại, khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu chỗ trũng thấp, để đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa, mà những hông ân đó không thể dừng lại ở những đồi núi, nhưng chảy xuống và động lại ở những thung lũng dưới chân đồi.

Thánh Phê-rô, sau một đêm vất vả chài lưới chẳng bắt được con nào, Chúa mới cho mẻ cá đầy thuyền. Đó là thất bại một đêm, để khiêm nhường chuẩn bị cho thành công một giờ. Lần khác, Ngài đã thất bại một giờ, để khiêm nhường chuẩn bị cho thành công một đời. Đó là lúc Ngài phạm tội chối Chúa. Tội đó khiến Ngài khiêm nhường thẳm sâu, và đền bù bằng một tình mến nồng nàn. Nhờ đó Chúa đã chọn Ngài làm thủ lãnh Giáo Hội. Vì thế, kẻ nào coi mình là con số không, thì sẽ có đủ chỗ cho Đấng vô cùng. Còn kẻ nào cho mình là đầy đủ, thì lại bị loại bỏ vào con số không.

Qua lời khiêm nhường của thánh Gioan Tẩy Giả: “Tôi không đáng cởi dây giày cho Đấng Cứu Thế” (Mt 3,11). Chúa đã đáp trả bằng một lời tôn vinh mà Ngài có nằm mơ cũng không thấy: “Trong con cái loài người không có ai cao trọng bằng Gioan”.        Lạy Chúa, Chúa thương người khiêm nhường, vì người khiêm nhường nhận biết sự thật. Chúa là sự thật, nên Chúa không thể chấp nhận sự lừa dối.
        Xin cho con luôn biết sự thật về chính con là thân phận thụ tạo yếu hèn và bất toàn.
        Xin cho con luôn ý thức rằng tất cả những tài năng của con đều thuộc về Chúa.
        Xin cho con luôn biết quảng đại để trao lại cho những ai cần con trợ giúp. Vì con tin rằng Chúa sẽ yêu thương con nhiều hơn. Amen.

Tất Cả Là Hồng Ân – Thiên Phúc