Skip to main content

Nên Thánh

Nên Thánh chính là làm những việc bình thường một cách phi thường.
Nên Thánh
Tin tưởng, tôn kính, mến yêu Thiên Chúa và yêu thương, phục vụ, tha thứ cho anh em trong tương quan hằng ngày, đó là con đường nên Thánh.

Người ta kể rằng trong đời sống của Thánh Antôn tu rừng có một lần Ngài xin tá túc ở trong một ngôi nhà của anh thợ đóng giày theo lệnh của Chúa.

Hai vợ chồng dọn một bữa ăn và chuẩn bị chỗ ngủ cho Thánh Nhân. Ngài tá túc ở đó ba ngày, hỏi thăm về đời sống, công việc làm ăn. Nhờ những câu chuyện qua lại họ đã trở thành bạn thân với nhau.

Sau đó, Thánh Antôn từ giã họ trở về nhà. Chúa mới hỏi Ngài:
Con thấy người thợ giày như thế nào?

Thánh Nhân thưa lại:
Ông là một người đơn sơ, vợ ông có thai và sắp sinh con, họ có vẻ yêu nhau lắm, ông ta có một cửa tiệm nhỏ để đóng giày và sửa giày, ông làm việc hăng say, gia đình ông sống đạm bạc với số tiền kiếm được nhưng luôn biết chia sẻ tiền bạc, lương thực cho những người kém may mắn hơn ông, ông và vợ ông tin tưởng mãnh liệt vào Chúa và cầu nguyện ít nhất mỗi ngày một lần, họ có nhiều bạn thân và người thợ giày thì kể chuyện khôi hài luôn miệng.

Chúa lắng tai nghe Thánh Antôn và cuối cùng Người phát biểu:
Antôn, con là vị Thánh sống, người thợ giày và vợ ông cũng là những vị Thánh sống.

* * *

Nên Thánh
* * *

Cơ hội nên Thánh luôn ở trong tầm tay của chúng ta, đường theo Chúa nằm ngay dưới chân chúng ta. Chu toàn bổn phận của mình trong vui tươi, tin tưởng, phó thác nơi lòng yêu thương của Chúa là mình đang bước đi trên con đường cứu rỗi.

Đừng tìm đâu xa, Ơn Thánh Chúa đang tràn ngập trong những biến cố lớn nhỏ của cuộc đời mình. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu khuyên: “Mỗi khi cúi xuống nhặt một cây kim, vì lòng mến Chúa và phục vụ anh em, đó là chúng ta đang xây đắp kho tàng vĩnh cửu của mình trên Thiên Quốc”.

Tin tưởng, tôn kính, mến yêu Thiên Chúa và yêu thương, phục vụ, tha thứ cho anh em trong tương quan hằng ngày, đó là con đường nên Thánh.

Nên Thánh không phải là cố gắng làm những công việc phi thường vĩ đại, nhưng là khiêm tốn chu toàn bổn phận hằng ngày một cách tốt đẹp. Nên Thánh chính là làm những việc bình thường một cách phi thường.

Người Do Thái mong đợi một vị cứu tinh cao sang, quyền phép, nên họ không nhận ra con người nghèo nàn tại Nazareth là Đấng Cứu Thế. Vua Hêrôđê đòi xem phép lạ, nhưng không nhìn thấy nơi người tử tội là vị Thiên Chúa tối cao.

* * *

Nên Thánh
* * *

        Lạy Chúa, xin cho con hiểu rằng Chúa không bao giờ đòi hỏi những gì quá sức con, để con đừng mơ tưởng viễn vông những điều cao trọng siêu phàm.
        Xin cho con hiểu rằng đường nên Thánh là sống theo Thánh Ý Chúa trong việc bổn phận hằng ngày của con.
        Xin giúp con biết thu tích kho tàng trên Trời bằng cách chu toàn một cách tốt đẹp bổn phận của con. Amen.


Trích từ : Tình Yêu Mạnh Hơn Sự Chết
- Thiên Phúc
+ Bờ dậu trước ngõ
+ Nghệ thuật làm lửa
+ Hạt thóc dâng tặng đức vua