Skip to main content

Phúc cho ai không thấy mà tin

Tôma đã thấy và đã tin, đó là điều tốt. Nhưng quả thật, “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.
A - A+
Phúc cho ai không thấy mà tin
Tôma đã thấy và đã tin, đó là điều tốt. Nhưng quả thật, “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

“PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN” ( Ga 20,29)

Phúc cho người không luôn đòi “phép lạ”
Vì họ biết rằng Thiên Chúa không muốn tỏ quyền lực “bắt” người ta tin,
Nhưng Ngài thích bày tỏ tình yêu cho người ta “cảm”.

Phúc cho người không đòi Chúa trừng phạt “kẻ ác” tức khắc.
Rồi công lý sẽ được tỏ hiện,
Nhưng trong giai đoạn của tình thương
Thiên Chúa vẫn muốn “lúa tốt” mọc chung với “cỏ lùng”.

Phúc cho những người đã tin dù chỉ thấy “ngôi mộ trống”
Dù chỉ nghe những “lời đàn bà”.
Ánh sáng Phục Sinh đã le lói trong lòng, khi họ dám lắng nghe và tin tưởng
Dám chấp nhận mình “nhẹ dạ”,
Hơn là cho rằng anh em mình “nông nổi, hoang đường”.

Tôma đã thấy và đã tin, đó là điều tốt.
Nhưng quả thật, “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

Và giờ đây, kẻ lỡ lầm nghi ngại
Xin một đời minh chứng Ðấng quang vinh
Ngài đã chết ba ngày, rồi sống lại
Toả tình hồng trong ánh sáng Phục Sinh .

edit