Skip to main content

Cùng chia sẻ...

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình.
Cùng chia sẻ...
--- Đừng bao giờ che giấu cảm xúc thực sự của bạn, hãy cười khi bạn cảm thấy hạnh phúc và đôi lúc bạn có thể khóc khi cảm thấy yếu lòng.

--- Đừng bao giờ ngừng nỗ lực, nỗ lực sẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn và đạt được những kết quả tương chừng không thể.

--- Đừng bao giờ đặt tất cả gánh nặng của cả thế giới lên đôi vai nhỏ bé của bạn, hãy biết chia sẻ khi cần thiết.

--- Đừng bao giờ cảm thấy lo sợ trước tương lai, nếu sống trọn vẹn cho ngày hôm nay thì ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến với bạn.

--- Đừng bao giờ để mình tuột dốc vì mặc cảm của lỗi lầm, phải biết chấp nhận đứng lên và học hỏi từ những thất bại đó.

--- Đừng bao giờ cảm thấy đơn độc, vì đâu đó vẫn có những người sẵn sàng chia sẻ cùng bạn, và còn một người luôn đi cùng bạn đó chính là bản thân bạn.

--- Đừng bao giờ nghĩ rằng số phận không bao giờ mỉm cười với bạn, hay bạn không thể thành công, cánh cửa không bao giờ đóng mãi, mọi khó khăn đều có thể vượt qua, mọi thử thách đều có thể chinh phục.

--- Đừng bao giờ đánh mất niềm tin và từ bỏ những ước mơ, khát vọng của chính mình.

Nguồn: Sưu tầm

+ Cái lạnh
+ Lời xin lỗi thứ 100