Skip to main content

Người đánh cá hài lòng

Thời gian sống không đo bằng tháng năm dài, nhưng được đo bằng chất lượng của cuộc sống.
Người đánh cá hài lòng
Thời gian sống không đo bằng tháng năm dài, nhưng được đo bằng chất lượng của cuộc sống.

Một du khách giầu có, đeo kính mát và máy quay phim đi dạo dọc theo một bãi biển miền nhiệt đới. Ông thấy một người đánh cá lim dim ngủ trong chiếc thuyền của anh.

"Tại sao anh không đi đánh cá?"du khách bắt chuyện.

"Tôi đã đánh bắt đủ cho ngày hôm nay,"Người đánh cá đáp.

"Tại sao anh không ra khơi đánh cá tiếp để kiếm thêm tiền mua một cái lưới như thế anh có thể đánh bắt được nhiều cá hơn?"

"Để làm gì?"

"Lúc đó anh mua cho thuyền một động cơ và đi xa hơn để bắt được nhiều cá hơn."

"Tại sao lại phải đánh bắt được nhiều cá hơn nữa?"

"Như thế anh sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và mua cả một đoàn tàu đánh cá."

"Để làm gì?"

"Sau đó anh sẽ trở nên giầu có và có thể dành thời gian sống thoải mái."

"Thì tôi đang sống thoải mái đấy thôi."

  • Người hạnh phúc là người sống an nhiên tự tại, luôn an vui với công việc của mình. Người đứng núi này trông núi nọ chính là người thiệt thòi nhất. Thời gian sống không đo bằng tháng năm dài, nhưng được đo bằng chất lượng của cuộc sống.

www.ngonluanho.net sưu tầm

+ Đừng bắt thế giới phải thay đổi
+ Than chì hay kim cương