Skip to main content

Bạn xin gì và đời cho gì ?

Đôi khi, cố gắng đúng là điều mà chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không bao giờ gặp trở ngại, chúng ta sẽ bị giới hạn, chúng ta không thể mạnh mẽ như bây giờ, chúng ta không bao giờ bay được.
Bạn xin gì và đời cho gì ?
Tôi không nhận được những gì tôi xin... Nhưng tôi đã nhận được tất cả những thứ tôi cần. Chúc bạn bay thật xa và thật cao !
  • Tôi xin sức mạnh... Và đời đã cho tôi gặp khó khăn để được mạnh mẽ.

  • Tôi xin khôn ngoan... Và đời đã cho tôi những vấn đề để giải quyết.

  • Tôi xin tiền của... Và đời đã cho tôi khối óc và đôi tay để làm việc.

  • Tôi xin được bay... Và đời đã cho tôi những trở ngại phải vượt qua.

  • Tôi xin tình yêu... Và đời đã gởi đến những người gặp khó khăn cần phải giúp.

  • Tôi xin ân huệ... Và đời đã cho tôi tiềm năng.

Tôi không nhận được những gì tôi xin...
Nhưng tôi đã nhận được tất cả những thứ tôi cần.

* * *

Bạn xin gì và đời cho gì
* * *

Hãy sống không sợ hãi, hãy đương đầu với mọi khó khăn và hãy chứng tỏ là bạn có thể vượt qua.

Đôi khi, cố gắng đúng là điều mà chúng ta cần trong cuộc sống. Nếu chúng ta sống mà không bao giờ gặp trở ngại, chúng ta sẽ bị giới hạn, chúng ta không thể mạnh mẽ như bây giờ, chúng ta không bao giờ bay được.

Chúc bạn bay thật xa và thật cao !

____Tác giả: Khuyết Danh__

+ Sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa
+ Vàng ròng và đồng thau