Skip to main content

Thương xót một con chiên đi lạc

Nếu ngày nào trần thế khiến con mải mê. Chúa ơi xin đừng chối chê. Hãy thương dìu bước con về.
Thương xót một con chiên đi lạc
Có một câu chuyện truyền kỳ rất hay kể lúc Môise trốn khỏi Ai cập, chăn chiên cho Giêtrô trong đồng vắng: có một con chiên trong bầy bỏ đàn đi mất Môise kiên nhẫn đi tìm nó và ông đã tìm thấy nó đang uống nước bên giòng suối Môise đến bên nó để tay trên mình nó và nói thật nhỏ nhẹ:

- Tại vì mày khát nên mày bỏ đi? Ông không giận con chiên vì nó đã làm ông mệt mỏi, nhưng cảm thông với nó và mang nó trở về. Thượng Đế nhìn thấy như vậy, Ngài phán: "Nếu người này thương xót một con chiên đi lạc như vậy, đây chính là người ta muốn lập làm người lãnh đạo dân ta.

  • Kẻ chăn chiên là người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì chiên mình, là người gánh chịu sự ngu muội của chiên và là người luôn luôn yêu mến chiên. Đó là những gì Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta.

Sưu tầm.

+ Đường lối của Thiên Chúa
+ Thiên Chúa nhẫn nại chịu đựng