Skip to main content

Chỗi dậy

Chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa tha thứ, miễn là chúng ta có lòng ăn năn thống hối thật tình và quyết tâm chừa cải, canh tân đời sống.
Chỗi dậy
Chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa tha thứ, miễn là chúng ta có lòng ăn năn thống hối thật tình và quyết tâm chừa cải, canh tân đời sống.

Ngày kia, có một thanh niên đến thưa với Thầy ẩn sĩ Sisot:

- Thưa Thầy, xin Thầy cho con một lời chỉ giáo.

- Con muốn gì? cứ nói!

- Thưa Thầy, con phải làm gì ? Con mới phạm một tội tầy đình và thật ghê gớm.

Nói xong, chàng thanh niên khóc nức nở. Thầy Sisot thản nhiên trả lời: “Nếu như thế thì hãy chỗi dậy đi”.

Chàng thanh niên lắc đầu: “Con đã cố gắng chỗi dậy nhưng lại sa ngã và phạm đi phạm lại, con phải chỗi dậy bao nhiêu lần nữa?”

Thầy Sisot cương quyết: “Con phải chỗi dậy sau mỗi một lần sa ngã cho đến khi nào Chúa gọi con ra khỏi thế gian này”.

* * *

Chỗi dậy
Câu trả lời của Thầy Sisot cho chúng ta thấy cuộc đời là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Lúc chúng ta tưởng mình đã thành công lại chính là lúc chúng ta yếu đuối dễ sa ngã hơn bao giờ hết. Con người chúng ta sức hèn yếu đuối dễ sa ngã, cho nên điều quan trọng là phải biết chỗi dậy sau mỗi lần phạm tội sa ngã như Thầy Sisot đã khuyên chàng thanh niên.

Tội là một sự phản bội. Mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta dẹp Chúa qua một bên, chúng ta chọn tiền bạc, chọn những thú vui trần gian, những thú vui tội lỗi thay vì đặt Chúa làm chủ đời sống chúng ta.

Giuđa và Phêrô, cả hai đã phản bội Chúa. Nhưng sau khi phạm tội, mỗi người có một cách phản ứng khác nhau:

- Giuđa ân hận vì đã bán Chúa một cách đê hèn, chớ không phải ân hận vì đã làm Chúa buồn. Việc làm của ông kể như là một thất bại và ông đã đi đến chỗ tự tử. Đó không phải là lòng hối hận ăn năn thiệt tình.

- Phêrô đã hối hận ăn năn cách thực tình. Phêrô hối hận vì đã làm Chúa buồn. Ông nghĩ đến tình thương của Chúa nên ông đã không thất vọng nhưng tin tưởng hơn vào lòng thương xót nhân từ của Chúa, và ông đã được Chúa tha thứ.

Chúa Giêsu đã hứa đặt Phêrô làm đầu các tông đồ mặc dầu Ngài biết chắc rằng Phêrô sẽ chối Thầy. Sau khi phạm tội, Phêrô đã ăn năn hối hận, được Chúa tha thứ và Chúa đã không rút lại lời hứa trước đó. Lòng thành thực ăn năn hối hận không làm chúng ta mất mát gì, trái lại nó mở lòng chúng ta đón nhận ơn tha thứ của Chúa.

Có một em khi nghe kể chuyện về Giuđa, em đã thốt lên: “Nếu như em là Giuđa, sau khi phạm tội thì chắc chắn em sẽ không đi thắt cổ nhưng sẽ chạy đến ôm lấy cổ Chúa xin Ngài tha thứ, và chắc chắn Ngài sẽ tha thứ như Ngài đã tha thứ cho Phêrô”.

Một câu nói tuy đơn sơ nhưng nói lên rằng em bé kia đã thấu hiểu tình thương tha thứ của Chúa Giêsu. Chúng ta chắc chắn sẽ được Chúa tha thứ, miễn là chúng ta có lòng ăn năn thống hối thật tình và quyết tâm chừa cải, canh tân đời sống.

* * *

Lạy Chúa,
xin cho chúng con luôn ghi nhớ trong lòng những đau khổ mà Con Chúa đã chịu vì tội lỗi chúng con,
để giúp chúng con thêm lòng yêu mến Chúa,
xa tránh tội lỗi và vững lòng tin tưởng vào tình thương,
lòng nhân từ thương xót của Chúa.

Xin Chúa đừng để chúng con phải rơi vào thất vọng:
thất vọng đối với bản thân,
đối với tha nhân
và nhất là thất vọng đối với tình yêu của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen!

Tác giả: Khuyết Danh

Con tim Thiên Chúa là nơi trú ẩn của tội nhân

Mỗi khi đi xưng tội, tôi muốn nhận chìm dĩ vãng đời tôi trong tình trìu mến xuất phát từ Trái Tim Chúa. Thế là Chúa an ủi, chữa lành và trao ban trở lại niềm vui của con cái Chúa. đọc tiếp...