Skip to main content

Tiến vào sa mạc

Xin tình yêu Chúa hoán cải và đổi mới tâm can chúng con để chúng con chỉ sống cho tình yêu và hoạt động vì tình yêu Chúa mà thôi.
Tiến vào sa mạc
Xin tình yêu Chúa hoán cải và đổi mới tâm can chúng con để chúng con chỉ sống cho tình yêu và hoạt động vì tình yêu Chúa mà thôi.

Ông vua kia có hai người đầy tớ, cả hai đều là người giỏi giang và luôn sẵn sàng mau mắn thi hành mệnh lệnh cũng như những ước muốn của nhà vua. Sau nhiều năm trung thành phục vụ, một hôm nhà vua quyết định thưởng công cho họ. Nhà vua gọi người đầy tớ thứ nhất tới và nói:

- Vì lòng tín trung phục vụ mau mắn vâng lời của ngươi, ta muốn thưởng công cho ngươi, từ giờ phút này, ngươi không còn là nô lệ của ta nữa. Ðây ta tặng cho ngươi một kho tàng lớn để ngươi có thể sống thoải mái như người tự do.

Với tâm hồn tràn đầy vui sướng, người đầy tớ thứ nhất cúi đầu sát đất cảm tạ nhà vua rồi ra đi với giấc mộng ôm ấp từ bao nhiêu năm bây giờ đã thành sự thật.

Nhà vua gọi người đầy tớ thứ hai tới và nói:

- Ðể thưởng công tấm lòng quảng đại phục vụ và mau mắn vâng phục của ngươi, ta sẽ nâng ngươi từ hạng tôi tớ lên hàng bạn hữu, từ nay trở đi ngươi sẽ ở lại trong cung điện của ta như một viên tướng và cố vấn của ta.

Người đầy tớ thứ hai cũng cúi đầu sát đất, cảm tạ nhà vua, lòng đầy vui mừng sung sướng.

Vừa bước ra khỏi cung điện, người đầy tớ thứ hai gặp người đầy tớ thứ nhất đang đứng chờ sẵn và hỏi xem thân phận bạn mình thế nào. Vừa nghe xong đầu đuôi sự việc, người đầy tớ thứ nhất đùng đùng nổi giận, trở lại phản đối với vua. Thấy vậy, nhà vua liền hỏi:

- Có điều gì làm phiền lòng ngươi chăng? Ta có đối xử bất công với ngươi đâu? Không phải là ngươi đã ra đi đầy phấn khởi vui mừng đó ư?

Người đầy tớ thứ nhất phát biểu thêm:

- Tâu chúa thượng, tại sao chúa thượng hậu đãi với người kia như vậy, trong khi những công việc của kẻ hạ thần này có thua kém gì người ấy trong những năm qua đâu?

Nhà vua thản nhiên đáp:

- Ngươi có lý, công việc của các ngươi hoàn toàn giống nhau chẳng có gì khác nhau cả. Tuy nhiên, ngươi đã vâng phục ta chỉ vì sợ hãi, sợ quyền bính và sợ hình phạt của ta. Vì thế, ta đã giải thoát ngươi khỏi cảnh nô lệ, sợ hãi như lòng người mong muốn. Trái lại, bạn của ngươi đã vâng phục để làm vui lòng ta. Thế nên ta đã muốn giữ người ấy lại trong tình bạn nghĩa thiết của ta lâu hơn nữa.

* * *

Thiên Chúa cũng đối xử với mỗi người chúng ta như vậy, bởi vì Ngài không phải là ông chủ nghiêm khắc, nhưng là người Cha nhân từ, đại lượng và giàu tình thương. Ngài tôn trọng quyền tự do chọn lựa của mỗi người và không ép buộc một ai cả. Ngài tạo dựng và cất nhắc chúng ta lên hàng con cái Ngài. Thế nhưng, chúng ta có thể chọn sống như người con thảo, đầy lòng yêu thương biết ơn, hoặc như người con bất hiếu, vô ơn, tệ bạc. Chúng ta có thể sống như tôi tớ thi hành trách nhiệm bên ngoài, sự cưỡng bách bên trong, hoặc với tâm tình tín trung như bạn hữu. Người đời chỉ có thể nhìn thấy những hành động bên ngoài nhưng Thiên Chúa nhìn thấy tỏ tường tận bên trong, và những gì có đầy trong lòng cũng sẽ tràn ra bên ngoài khó có thể che giấu được.

Trong Phúc Âm nhiều lần Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh cáo những hình thức giữ đạo bên ngoài nhưng không sống theo tinh thần của đạo, những hình thức tuân giữ luật theo từng nét chữ rất nghiêm khắc nhưng lại làm chết ngạt lòng bác ái chân thực là tinh thần sống động của luật.

Mùa Chay còn gọi là cuộc lữ hành vào sa mạc. Chúa Giêsu mời gọi mỗi người cùng tiến vào sa mạc với Ngài để trở về nội tâm, trở về với lòng mình để nhìn nhận và khám phá con người thực với những tâm tình sâu xa bên trong. Cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa sẽ giúp chúng ta khám phá ra thực tại của mình. Tinh thần chay tịnh sẽ giúp ta can đảm cởi bỏ con người cũ, con người của nô lệ và sợ hãi để mặc lấy tâm tình mến yêu của bạn hữu. Tình yêu hủy diệt mọi thứ lo sợ, ở đâu có tình yêu chân thực ở đó sẽ không còn lo sợ nữa.

* * *

Tiến vào sa mạc
Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã phán bảo các môn đệ với những lời tâm huyết trong bữa Tiệc Ly: "Thầy không gọi các con là tôi tớ, vì đầy tớ đâu biết việc chủ mình làm, nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì Thầy đã tỏ cho các con am tường những điều Thầy đã nghe nơi Cha Thầy". Cám ơn Chúa vì sự tuyển chọn và mời gọi cao cả này, mặc dù chúng con thất trung bất kính. Xin tình yêu Chúa hoán cải và đổi mới tâm can chúng con để chúng con chỉ sống cho tình yêu và hoạt động vì tình yêu Chúa mà thôi.

Trích từ : Chiếc Áo Từ Nhân
http://vntaiwan.catholic.org.tw/tunhan/tunhan039.htm

+ Bình an trong tâm hồn
+ Cuộc săn thỏ
+ Đời vẫn có ý nghĩa