Bạn hãy thử gẫm xem

Bạn hãy thử gẫm xem • Sống giữa những người xấu tính thì quen thói hay lên án.
 • Sống trong bầu không khí thù địch thì hay gây gổ.
 • Sống trong sự sợ sệt thì thành ta hèn yếu
 • Sống trong sự o bế thì khí chất nhược tiểu
 • Sống trong đố kỵ bon chen thì sinh ra thói hại người.
 • Sống trong môi trường giả dối thì lưu manh gian trá
 • Sống trong lợi quyền thì huênh hoang phù phiếm


CON TIM THIÊN CHÚA LÀ NƠI TRÚ ẨN CỦA TỘI NHÂN

 • Sống trong chân thành học được sự phản tỉnh
 • Sống trong sự khoan dung thì học được sự độ lượng.
 • Sống trong sự chia sẻ thì học được sự đồng cảm.
 • Sống giữa những nguồn động viên thì học được đức tin.
 • Sống giữa những lời khen tặng thì học được cố gắng.
 • Sống trong niềm tự hào thì học cách phấn đấu.
 • Sống trong sự trung thực và sự công bằng thì học được Chân Thiện.
 • Sống trong hạnh phúc thì học được rằng thế giới này là một nơi tốt đẹp.


Tác giả: Khuyết Danh