Nếu không có tình yêu

Nếu không có tình yêu

 • Nếu không có tình yêu, bổn phận khiến người ta dễ nóng giận

 • Nếu không có tình yêu, trách nhiệm đẩy con người ta tới chỗ bất nhã

 • Nếu không có tình yêu, công bằng làm cho con người ta đâm ra tàn nhẫn

 • Nếu không có tình yêu, sự thật biến người ta thành kẻ ưa soi mói

 • Nếu không có tình yêu, sự khôn ngoan dẫn dắt bạn tới chỗ láu cá

 • Nếu không có tình yêu, sự đon đả biến con người thành kẻ giả dối

 • Nếu không có tình yêu, sự am hiểu đẩy bạn trở thành kẻ cố chấp

 • Nếu không có tình yêu, quyền lực khiến người ta trở thành kẻ áp bức

 • Nếu không có tình yêu, danh tiếng làm bạn trở thành kẻ kiêu ngạo

 • Nếu không có tình yêu, của cải làm con người ta trở nên tham lam

 • Nếu không có tình yêu, lòng tin biến bạn thành kẻ cuồng tín

 • Nếu không có tình yêu, trên đời này bạn không là gì cả !!

Sưu tầm

Bài thú vị khác :
+ Bạn xin gì và đời cho gì ?
+ 3 điều trong đời
+ Tôi hỏi...