Skip to main content

Hãy cẩn thận

Những hành động hôm nay là tương lai của Bạn ngày mai. Hãy cẩn thận nhé :)
Hãy cẩn thận
Những hành động hôm nay là tương lai của Bạn ngày mai. Hãy cẩn thận nhé :)

  • Hãy suy tư cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói.
  • Hãy ăn nói cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động.
  • Hãy hành xử cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen.
  • Hãy cẩn thận trong thói quen vì chúng hình thành nhân cách.
  • Hãy cẩn trọng trong nhân cách vì chúng hình thành số mệnh.
  • Và số mệnh của bạn sẽ là cuộc đời của bạn.

+
Khuyết danh.

+ Đơn giản và phức tạp
+ Những câu châm ngôn hay về cuộc sống