HÃY CẨN THẬN

  • Hãy suy tư cẩn thận vì tư tưởng sẽ biến thành lời nói.
  • Hãy ăn nói cẩn thận vì lời nói sẽ biến thành hành động.
  • Hãy hành xử cẩn thận vì hành động sẽ biến thành thói quen.
  • Hãy cẩn thận trong thói quen vì chúng hình thành nhân cách.
  • Hãy cẩn trọng trong nhân cách vì chúng hình thành số mệnh.
  • Và số mệnh của bạn sẽ là cuộc đời của bạn. 

+
Khuyết danh.