Skip to main content

Mười đặc điểm của người Việt Nam

Theo Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ thì người Việt có 10 tố chất cơ bản sau:
A - A+
Mười đặc điểm của người Việt Nam
Theo Viện nghiên cứu xã hội học Hoa Kỳ thì người Việt có 10 tố chất cơ bản sau:

  • 1. Cần cù lao động song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng.

  • 2. Thông minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó với các khó khăn trước mắt, thiếu tầm tư duy dài hạn và khả năng biện luận chủ động.

  • 3. Khéo léo, song không duy trì đến cùng (ít quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm).

  • 4. Vừa thực tế, vừa mơ mộng, song lại không có ý thức nâng lên thành lý luận

  • 5. Ham học hỏi, hiểu nhanh, song ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất cơ bản. Ngoài ra, người Việt ít khi học tập vì đam mê kiến thức (nhỏ thì học vì gia đình, lớn lên học vì sĩ diện, vì kiếm công ăn việc làm) .

  • 6. Cởi mở và hiếu khách, song không bền.

  • 7. Tiết kiệm, song nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ (sĩ diện, khoe khoang) .

  • 8. Có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, song hầu như chỉ trong những hoàn cảnh khó khăn, bần hàn, còn trong điều kiện sống tốt hơn, giàu có hơn thì tinh thần này rất hiếm thấy .

  • 9. Yêu hòa bình, nhẫn nhịn, song nhiều khi lại hiếu thắng vì những lý do tự ái, lặt vặt, để tiểu tiết làm hỏng đại cuộc. Ham cái lợi gần mà quên việc lớn.

  • 10. Thích tụ tập, nhưng lại thiếu tính liên kết để tạo ra sức mạnh. Cùng một việc, một người làm thì tốt, hai người làm thì kém, ba người làm thì hỏng).

Tác giả: Khuyết Danh

+ Sơ sót hoàn hảo
+ Hãy bình tĩnh khi bạn bị chê bai