Skip to main content

Thiên Chúa không thể...

Thực sự Thiên Chúa KHÔNG THỂ làm một số điều, nhưng chúng ta lại có thể làm mọi điều qua Đức Giêsu Kitô.
Thiên Chúa không thể...
Thực sự Thiên Chúa KHÔNG THỂ làm một số điều, nhưng chúng ta lại có thể làm mọi điều qua Đức Giêsu Kitô.

Thiên Chúa tự hữu và toàn năng, khả thi mọi thứ, vậy mà lại có điều “không thể” đối với Ngài sao? Nói như vậy nghe rất “sốc” vì quá phi lý, thậm chí là “rối đạo” hoặc theo tà thuyết. Nhưng không phải vậy, thực sự Thiên Chúa KHÔNG THỂ làm một số điều, nhưng chúng ta lại có thể làm mọi điều qua Đức Giêsu Kitô.

Đây là 20 điều KHÔNG THỂ đối với Thiên Chúa:

1. KHÔNG NÓI DỐI: “Cả lời hứa lẫn lời thề đều bất di bất dịch, và khi thề hứa, Thiên Chúa không thể nói dối được” (Dt 6:18).

2. KHÔNG BỎ MẶC: “Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi” (St 28:15).

3. KHÔNG RUỒNG RẪY: “Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!” (Dt 13:5).

4. KHÔNG KHINH CHÊ: “Một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51:19).

5. KHÔNG NGỦ QUÊN: “Đấng gìn giữ Ít-ra-en, lẽ nào chợp mắt ngủ quên cho đành!” (Tv 121:4).

6. KHÔNG NGỪNG THƯƠNG XÓT: “Ta đã yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng xót thương” (Gr 31:3).

7. KHÔNG QUẢNG CÁO: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm. Ngày qua mách bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Chẳng một lời một lẽ, chẳng nghe thấy âm thanh, mà tiếng vang đã dội khắp hoàn cầu và thông điệp loan đi tới chân trời góc biển” (Tv 19:2-5).

8. KHÔNG CHẤP NHẬN TỘI LỖI: “Này, không phải Đức Chúa ngắn tay không thể cứu, cũng chẳng phải Người nặng tai không nghe được, mà chính lỗi lầm của các ngươi đã phân cách các ngươi với Thiên Chúa các ngươi; chính tội lỗi các ngươi đã khiến Người ẩn mặt để khỏi nhìn, khỏi nghe các ngươi” (Is 59:1-2).

9. KHÔNG BỎ DỞ CÔNG VIỆC: “Đấng đã bắt đầu thực hiện nơi anh em một công việc tốt lành như thế, cũng sẽ đưa công việc đó tới chỗ hoàn thành cho đến ngày Đức Kitô Giêsu quang lâm” (Pl 1:6).

10. KHÔNG QUÊN LÃNG: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ” (Is 49:15).

11. KHÔNG MỆT MỎI: “Đức Chúa là Thiên Chúa vĩnh cửu, là Đấng sáng tạo toàn cõi đất. Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn, trí thông minh của Người khôn dò thấu” (Is 40:28).

12. KHÔNG TẠO KẺ CHIẾN BẠI: “Tạ ơn Thiên Chúa, Đấng hằng cho chúng tôi tham dự cuộc khải hoàn trong Đức Kitô, tạ ơn Người là Đấng đã dùng chúng tôi mà làm cho sự nhận biết Đức Kitô, như hương thơm, lan toả khắp nơi” (2 Cr 2:14).

13. KHÔNG IM LẶNG: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” (Mt 24:35).

14. KHÔNG BẤT TOÀN: “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5:48).

15. KHÔNG THỨ CẤP: “Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta” (Xh 20:3).

16. KHÔNG PHÂN CHIA: “Tôi với Chúa Cha là một” (Ga 10:30).

17. KHÔNG THAY ĐỔI: “Chính Ta là Đức Chúa, Ta không hề thay đổi” (Mlk 3:6).

18. KHÔNG BỊ HỦY DIỆT: “Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu, vương quyền Ngài vạn đại trường tồn. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán, đầy yêu thương trong mọi việc Người làm” (Tv 145:13).

19. KHÔNG THẤT HỨA: “Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa, quyết không hề bội tín thất trung” (Tv 89:34).

20. KHÔNG ÍCH KỶ: “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?” (Rm 8:32).

TRẦM THIÊN THU
Nguồn: http://www.chuacuuthe.com

Phục vụ trong niềm vui

Theo Chúa, phục vụ Ngài là điều tự nguyện và chúng ta sống trong niềm vui thật, chứ không phải là nô lệ cho tôn giáo như họ lầm tưởng. đọc tiếp...

Đừng sợ !

Một người cố công tìm những chi tiết trong Kinh Thánh và đếm được 365 tiếng "đừng sợ" trong toàn bộ Kinh Thánh. Như thế là mỗi ngày trong một năm ta đều được nhắc rằng "đừng sợ". đọc tiếp...