Skip to main content

Xin đổi mới

Kính lạy Chúa Giê-su, xin giúp con quyết tâm chừa gian dối, và trong Ngài xin cho con đổi mới.
Xin đổi mới
Con đã tin bao tội nhân vinh hiển nhờ lòng sám hối, thánh thiện. Kính lạy Chúa Giê-su, xin giúp con quyết tâm chừa gian dối, và trong Ngài xin cho con đổi mới.

có những người,
con từng cười chê, khinh bỉ
là phàm hèn, là tội lỗi
là thấp kém, hư thân
rày đã nên rạng rỡ đến vô ngần
trong vòng tay từ nhân của Thiên Chúa

người sẽ hưởng một mùa xuân không úa
tràn niềm vui, tràn hạnh phúc vô biên
ôi cuộc đời, một quá khứ đảo điên
không đáng nói bằng lòng thương xót Chúa

dẫu lòng người có nhớp nhơ nhầy nhụa
cũng sạch trong nhờ dòng máu tế sinh
lời Chúa luôn soi thấu tận tim mình
cho con được vững tin và sám hối

bởi ngày xưa con là người hay nói
hay khinh người, lên án tội anh em
chẳng lo chi chuyện đấm ngực mình
mãi đấm ngực cả và thiên hạ

giờ đã hiểu con dối gian nhiều quá
con là người sống giả giữa nhân gian
bởi trong con có sự chết kinh hoàng
sự chết của người yêu bằng môi miệng

con đã tin bao tội nhân vinh hiển
nhờ lòng sám hối, thánh thiện, khiêm nhu
con cúi mình kính lạy Chúa Giê-su
xin giúp con quyết tâm chừa gian dối

và trong Ngài, xin cho con đổi mới…

M. Sao Khuê, 24-9-2014
Nguồn: http://www.baicamoi.com/?p=59015

Hãy trở về

"Hãy trở về với Ta". Lời mời gọi của Chúa đến với ta từng ngày. Hãy trở về, đừng lặn lội sâu trong bùn nhơ nữa. đọc tiếp...

+ Thiên Chúa vẫn tiếp tục yêu thương
+ Hai cánh cửa sổ
+ Chiếc áo hạnh phúc
+ Bà vợ của Socrate