Skip to main content

Mười điều Chúa sẽ hỏi

Bạn có sẵn sàng trả lời các câu Chúa hỏi chưa ?
Mười điều Chúa sẽ hỏi
Bạn có sẵn sàng trả lời các câu Chúa hỏi chưa ?

1... Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn đã chạy loại xe nào,
Người sẽ hỏi bạn đã chở bao nhiêu người thiếu phương tiện.

2... Thiên Chúa sẽ không hỏi nhà bạn diện tích bao nhiêu,
Người sẽ hỏi bạn đã tiếp đón bao nhiêu người vào nhà.

3... Thiên Chúa sẽ không hỏi về quần áo bạn có trong tủ,
Người sẽ hỏi bạn đã giúp cho bao nhiêu người có áo quần che thân.

4... Thiên Chúa sẽ không hỏi về mức lương cao nhất.
Người sẽ hỏi bạn có bóp méo tư cách để được mức lương ấy.

5... Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn làm nghề gì.
Người sẽ hỏi bạn có làm công việc với trọn khả năng không.

6... Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn có bao nhiêu người bạn.
Người sẽ hỏi bạn đã làm bạn với bao nhiêu người.

7... Thiên Chúa sẽ không hỏi ai là hàng xóm của bạn,
Người sẽ hỏi bạn đã đối xử với những người hàng xóm thế nào.

8... Thiên Chúa sẽ không hỏi về màu da của bạn,
Người sẽ hỏi về nội dung của tính cách của bạn.

9... Thiên Chúa sẽ không hỏi bạn đã đọc bao nhiêu kinh
Người sẽ hỏi bạn đã làm gì cho những người bé nhỏ.

10... Thiên Chúa sẽ không hỏi về quá khứ tệ hại của bạn.
Người sẽ hỏi sao hôm nay không hoán cải để được vào nước trời.

Bạn có sẵn sàng trả lời các câu Chúa hỏi chưa ?

________Sưu tầm.___

Đến lượt bạn

Nếu bạn cũng hành động không chỉ với những từ ngữ và hứa hẹn nhưng dám liều mình trên tất cả những điều dệt nên cuộc sống hàng ngày. đọc tiếp...

Cử chỉ đẹp

Một cử chỉ đẹp, rồi nhiều cử chỉ đẹp sẽ góp phần thay đổi con người và xã hội. Nhận một cử chỉ đẹp người khác làm cho chính mình một lần hay hai lần, thế nào rồi cũng có lúc chính bạn sẽ nhập cuộc. đọc tiếp...