Skip to main content

Loan báo Tin Mừng

Hãy ra đi, hỡi bạn, Chúa chờ bạn nói về Chúa. Chúa ở với bạn và Chúa sẽ nhìn bạn. Chúa sẽ ở bên cạnh bạn. Bạn hãy mau lên đường.
Loan báo Tin Mừng
Hãy ra đi, hỡi bạn, Chúa chờ bạn nói về Chúa. Chúa ở với bạn và Chúa sẽ nhìn bạn. Chúa sẽ ở bên cạnh bạn. Bạn hãy mau lên đường.

Bình an cho chiên của Chúa, Chúa gởi cho bạn sự dịu dàng của tình yêu Chúa. Chúa ở với bạn, bạn đừng sợ chi hết, bạn hãy coi xem cần thiết cái gì, nhất là bạn hãy ở trong niềm vui, Chúa muốn đưa bạn đi thật xa để loan báo Danh Chúa. Bạn sẽ luôn đi cùng đường với Chúa. Bạn hãy để Thần Khí Chúa tác động. Bạn hãy ở trong niềm vui, vì phần thưởng của bạn sẽ lớn lao ở trên trời. Bạn hãy sẵn sàng cho những gì Chúa xin bạn trong khiêm tốn. Bạn đang có những phương tiện quá hạn chế, nhưng bạn sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa.

Bạn hãy quy tụ bạn hữu bạn lại, bạn hãy dẫn họ tới, đôi khi bạn hãy nài nỉ họ, vì sự sống của họ, vì hạnh phúc của họ. Đối với một số người trong họ, đây là cả vấn đề Sống - Chết nữa đó.

Bạn có thực sự chờ đợi ở Thánh Thần Chúa không? Bạn có thực sự muốn đón Thánh Thần Chúa không? Hãy cho Chúa sự lo âu sợ hãi của bạn, Chúa sẽ làm những điều kỳ diệu ngang qua bạn.

Bạn hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Bạn đừng tưởng rằng bạn có thể tồn tại mà không loan báo về Chúa. Loan báo về Chúa là một điều thiết yếu. Bạn đừng ở yên đó với Tin Mừng đã nhận lãnh. Như vậy chẳng khác gì một hồ nước đọng, chẳng tốt đâu, bạn hãy đi tới trước mà loan báo về Chúa.

Người đầu tiên được hưởng lợi sự loan báo này chính là bạn. Bạn sẽ ngỡ ngàng về niềm vui và hạnh phúc mà bạn sẽ rút ra được từ lời loan báo ấy, mặc dầu điều đó làm cho bạn sợ dấn thân. Bạn hãy biết rõ điều đó, không có chọn lựa nào khác. Đó là điều thực sự chính yếu, cho bạn và cho toàn thế giới: “Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rap giảng Phúc Âm.”

Chúa đã ban sức mạnh của Chúa cho bạn chẳng để làm gì sao? Chẳng để làm gì mà Chúa đã mạc khải Chúa cho bạn sao? Không phải chỉ để riêng cho bạn mà thôi đâu. Bạn không có quyền giữ lại kho tàng ấy cho riêng mình.

Hỡi bạn, nếu bạn không loan báo Tin Mừng, Chúa sẽ mạnh mẽ chất vấn bạn: bạn có thực sự tin vào Chúa? vào Tin Mừng? vào tình yêu Chúa dành cho bạn? Phải chăng bạn không tin rằng sức mạnh sự dữ đang lồng lộn lên? Bạn có tin không? Nếu bạn tin thì bạn không thể làm thinh được.

Bạn hãy để Thánh Thần tràn ngập bạn. Bạn hãy để Chúa làm việc trong bạn, đó là một sự cần thiết sống chết, một mất một còn. Chúa đã chọn bạn làm chứng nhân cho Chúa, trong lời nói cũng như trong hành động.

Bạn không thể làm thinh được. Chớ gì bạn biết được tất cả những gì Chúa muốn dẫn bạn đến! Chớ gì bạn biết được tất cả những gì Chúa muốn tỏ cho bạn, mạc khải cho bạn, làm cho bạn sống!

Hỡi bạn, Chúa đã muốn liên kết bạn vào chương trình yêu thương lớn lao của Chúa, chương trình kỳ diệu mà bạn không thể tự mình nắm bắt được, và Chúa muốn liên kết bạn vào nhiều hơn nữa. Chớ gì bạn biết được Chúa muốn liên kết bạn dường nào! Chúa muốn bạn liên kết với Chúa. Bạn đang ở trong nhà Chúa, bạn hãy dùng thời giờ mà thờ phượng, rồi bạn sẽ hiểu.

Chính Thần Khí mới làm cho sống, Lời Chúa đã nói với bạn là Thần Khí và là Sự Sống, nhưng có một số người không tin. Làm sao bạn muốn đánh động lòng họ, nếu bạn không nói với họ về Chúa. Bạn đợi gì mà không nói về Chúa cho họ? Bạn chậm nói về Chúa quá!

Hỡi bạn, bạn có tin đó là Tin Mừng bạn phải loan báo không? Những lời bạn sẽ loan báo là những lời ban sự sống, nhờ Thần Khí của Chúa. Hãy lên đường, hỡi bạn, mùa gặt của Chúa lớn lắm, bao la vô cùng! Chúa sẽ ở với bạn và bạn sẽ ở trong niềm vui, một niềm vui lớn lao, và bạn sẽ làm những điều kỳ diệu nhân Danh Chúa. Chúa muốn dẫn bạn đi thật xa để loan báo Danh Chúa. Và điều Chúa xin bạn, chính là hãy để Chúa làm việc trong bạn và qua bạn.

Hãy ra đi, hỡi bạn, Chúa chờ bạn nói về Chúa. Chúa ở với bạn và Chúa sẽ nhìn bạn. Chúa sẽ ở bên cạnh bạn. Bạn hãy mau lên đường.

Chúa biết rằng bạn kém cỏi, không quả quyết, bập bềnh… Nhưng chẳng hề chi, Chúa yêu bạn. Chúa đặt kho tàng trong bạn, những kho tàng đến từ Chúa, từ công cuộc sáng tạo của Chúa, những kho tàng mà bạn không biết được, những kho tàng mà Chúa rất muốn mạc khải cho bạn.

Chúa biết bạn được làm nên bằng gì, Chúa biết lịch sử của bạn. Có những cái bạn phải chịu trách nhiệm, có những cái khác bạn không phải lãnh trách nhiệm. Bạn đừng xấu hổ, đừng sợ hãi. Chính Chúa làm tất cả công việc, chính Chúa mạc khải cho bạn biết được bạn. Chính Chúa mạc khải cho bạn biết được những kho tàng, nhưng bạn hãy đến đụng vào Chúa, níu lấy tay Chúa. Chúa yêu bạn, đó là cái quan trọng nhất.

Người mù hỏi về mặt trời

Thiên Chúa luôn tỏ mình ra cho chúng ta trong cuộc sống, có điều là chúng ta có nhận ra Ngài hay không mà thôi ! đọc tiếp...

Đáp lại lời mời gọi yêu thương

Thập giá là phát minh bỉ ổi nhất trong lịch sử nhân loại, nhưng kể từ khi Chúa Giêsu đã biến nó thành khí cụ của tình yêu. đọc tiếp...