Skip to main content

15 điều suy gẫm

Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống.
15 điều suy gẫm
  • Cuộc đời không phải là một cuộc đua. Nó là một hành trình để chúng ta từng bước chiêm nghiệm ý nghĩa cuộc sống. Điều quan trọng không phải là phần thưởng khi bạn đến đích mà chính là những gì bạn cảm nhận được trên từng chặng đường.

1. Con người thường chăm chăm nghĩ đến cái nhỏ nhất mình bị từ chối mà không chịu nhớ đến nhiều cái lớn hơn mình đã được nhận.

2. Ðừng ưa chê bai kẻ khác. Con hãy nhìn vào gương. Khi chê ai, mặt con nhăn nhó xấu xí. Khi khen ai, mặt con rạng rỡ xinh tươi. Hỏi còn có thuật trang điểm nào đơn giản mà hiệu quả hơn không?

3. Không có một cuộc đời hạnh phúc, chỉ có những ngày, những giờ hạnh phúc.

4. Sự bất hạnh tự nó tìm đến ta, còn Hạnh Phúc thường phải nhọc công tạo lấy.

5. Ðừng vội buồn khi người trẻ nói nghịch ý mình. Ðừng vội vui khi người lớn nói theo ý mình.

6. Không ai thích giao thiệp với một người hơi thông minh cứ tự cho là mình rất thông minh và ưa nhai lại những điều mà người kém thông minh cũng dư biết.

7. Lúc trẻ, cái gì cũng khiến khóc được. Lúc già, cái gì cũng khiến cười được.

8. Hãy nhường, hãy nhịn kẻ thô bạo đang xúc phạm anh, nếu kẻ đó ở vào địa vị thấp kém thua anh.

9. Khi nghĩ rằng mỗi con người chỉ ghé lại cõi đời này trong một thời gian rồi vĩnh viễn tuyệt tích, ta sẽ chân thành thương mọi người và cầu ơn phước cho mọi người.

10. Này con, hãy học theo thái độ của dòng sông: gặp trở ngại khó khăn thì đi vòng để tránh. Chớ không đi lui.

11. Ngôn ngữ khác nhau giữa các dân tộc, chỉ có sự im lặng là có ý nghĩa giống nhau.

12. Người tốt luôn luôn áy náy rằng sao mình còn chưa được tốt.
Người xấu luôn luôn tự hào rằng dẫu gì mình cũng không đến nỗi xấu.

13. Người có tri thức thường không hoa hòe.
Họ suy nghĩ sâu sắc, xúc cảm tinh tế và nói lời bình dị.

14. Khi tự nguyện làm nô lệ kiếm ăn, người ta bỏ mất khối óc...
Khi có nhiều quyền lực trong tay, người ta bỏ mất con tim

15. Khi nghèo, ta thích có bà con giàu để nhờ cậy.
Khi giàu, ta thích có bà con nghèo để ban phát.

SƯU TẦM

+ 26 điều cần ghi nhớ trong cuộc sống
+ Tìm lại giấc mơ