Skip to main content

Đức Tin - Thánh Thần - Hiến Tế

Chúa thích bạn biết khám phá Chúa, nhận ra Chúa qua anh chị em bạn, qua thiên nhiên, qua các biến cố lớn nhỏ. Tất cả là hồng ân và Chúa luôn có mặt.
Đức Tin - Thánh Thần - Hiến Tế
Chúa thích bạn biết khám phá Chúa, nhận ra Chúa qua anh chị em bạn, qua thiên nhiên, qua các biến cố lớn nhỏ. Tất cả là hồng ân và Chúa luôn có mặt.

Bạn hãy xin Chúa một Đức Tin sống động


Đức Tin là một ân huệ không bao giờ Chúa từ chối với người kiên nhẫn cầu xin. Đó là phương thế duy nhất cho bạn có được tiếp sóng với cõi bên kia. Bao lâu còn tại thế, bạn sống trong bầu khí Đức Tin, pha trộn ánh sáng và bóng tối, kết hợp với Chúa mà không lãnh hội được Chúa. Tuy nhiên, càng sống Đức Tin trong đức Mến, bạn càng nhận thức được sự hiện diện thần linh của Chúa trong bóng tối.

Người công chính sống nhờ Đức Tin, sự phong phú của họ là nhận thức được những thực tại vô hình. Lương thực của họ là sự hiện diện của Chúa, cái nhìn của Chúa, sự trợ giúp của Chúa, đòi hỏi tình yêu của Chúa. Tham vọng của họ là muốn làm cho Chúa sinh ra và lớn lên trong các linh hồn. Xã hội của họ là nhiệm thể của Chúa. Gia đình họ là gia đình Chúa Ba Ngôi, mọi sự đều từ đó mà ra và mọi sự đều quy về đó nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa. Chúa mời gọi bạn hãy sống chương trình đó một ngày một hơn.

Bạn hãy trung thành xin Chúa một Đức Tin sâu xa, vững chắc và tỏa sáng. Đức Tin không chỉ là kết hợp trí khôn và ý chí với những Chân lý trừu tượng, mà là nhận thức sự sống động của Chúa, tiếng nói nội tâm của Chúa, sự dịu dàng yêu thương của Chúa, những ước muốn của Chúa. Bạn hãy nhận biết rằng Chúa muốn nhận lời bạn, nhưng bạn hãy tha thiết cầu xin hơn nữa. Lòng tín nhiệm của bạn chứng tỏ tình yêu của bạn đối với Chúa.

Bạn không kêu xin đủ vì bạn chưa có đủ Đức Tin. Bạn chưa có đủ Đức Tin để tin rằng Chúa có thể nhậm lời bạn, rằng Chúa có đó chờ đón những ước muốn của bạn. Bạn chưa có đủ Đức Tin để bền lòng kêu xin. Chúa xem ra giữ im lặng là để thử thách Đức Tin ấy và gia tăng phần thưởng của bạn. Bạn chưa có đủ Đức Tin để chú tâm đến tầm quan trọng của những ân huệ bạn phải đạt được cho bạn và cho người khác, cho Giáo hội và cho thế giới.

Bạn chưa có đủ Đức Tin để mãnh liệt ước ao những gì cần thiết cho bao nhiêu linh hồn ngày nay. Bạn chưa có đủ Đức Tin để thỉnh thoảng đến bên Chúa một giờ. Bạn chưa có đủ Đức Tin để không cảm thấy sỉ nhục khi bị gạt ra bên lề, trong khi bạn lại quá hay bỏ rơi Chúa, để Chúa hoàn toàn đứng bên lề cuộc đời bạn. Bạn chưa có đủ Đức Tin để nhịn đôi món thèm khát vô ích, trong khi nhờ những hy sinh đó bạn có thể lôi kéo được bao nhiêu ơn cho các linh hồn.

Chúa thích bạn biết khám phá Chúa, nhận ra Chúa qua anh chị em bạn, qua thiên nhiên, qua các biến cố lớn nhỏ. Tất cả là hồng ân và Chúa luôn có mặt.

Bao lâu bạn còn ở trần gian, mắt bạn như bị băng lại. Chỉ bằng Đức Tin dưới tác động của Thánh Linh mà bạn nhận thức được sự hiện diện của Chúa, tiếng nói của Chúa, tình yêu của Chúa. Bạn hãy hành động như bạn nhìn thấy Chúa.

Chúa tôn trọng con người biết bao! Chúa không muốn hối hả. Chúa hết sức nhẫn nại, đến đỗi cảm nhận từng dấu hiệu nhỏ nhặt biểu lộ tình yêu, ngay cả một sự chú ý. Hãy mở rộng con tim ra với thế giới bao la. Bạn tưởng Chúa không có chi để đổ đầy nó sao?

Đức Tin - Thánh Thần - Hiến Tế

Bạn hãy kêu xin Thánh Thần


Bạn hãy năng kêu đến Thánh Thần. Chỉ có Ngài mới có thể thanh tẩy bạn, gợi hứng cho bạn, soi sáng bạn, sưởi ấm bạn, tăng sức cho bạn, làm cho bạn nên phong phú. Chính Ngài giải thoát bạn khỏi mọi tinh thần thế tục, óc vụ hình thức bề ngoài hay hẹp hòi thu vào mình. Chính Ngài giúp bạn đánh giá đúng những sỉ nhục, đau khổ, cố gắng, phần thưởng, trong tổng thể của Nhiệm Cục Cứu Độ.

Chính Ngài sẽ dọi chiếu sự khôn ngoan của Thiên Chúa vào mọi trạng thái tâm hồn, vui mừng hay đau khổ của bạn trong chương trình Quan Phòng của Chúa. Chính Ngài bảo đảm cho bạn hiệu năng phục vụ Giáo Hội. Chính Ngài sẽ gợi lên cho bạn những gì phải làm, những gì phải xin, để Chúa có thể hành động qua hoạt động của bạn và cầu nguyện qua lời cầu nguyện của bạn.

Chính ngài sẽ thanh tẩy bạn khỏi lý trí, phán đoán, tình cảm, ý chí cá nhân bạn, trong khi bạn hoạt động. Chính Ngài gìn giữ cuộc sống bạn trong trọng tâm tình yêu và ngăn cản bạn chiếm lấy cho mình thiện ích Ngài dạy bạn làm. Chính Ngài đặt lửa vào trong trái tim bạn và làm cho nó linh hoạt trong hiệp thông với Thánh Tâm Chúa.

Chính Ngài dọi vào trí khôn bạn những ý tưởng mà bạn không hề nghĩ tới. Chính Ngài soi sáng cho bạn những quyết định nào thích hợp, cách sống nào đạt tới ơn cứu độ và lúc nào phải trở lại sa mạc. Chính Ngài sẽ ban cho bạn sức mạnh để hoạch định công việc và can đảm để tiếp tục, mặc dầu những trở ngại, những mâu thuẫn và chống đối. Và chính Ngài sẽ gìn giữ bạn trong bình an, trong thanh tĩnh, trong ánh sáng, trong bền vững, trong an toàn.

Bạn cần đến Thánh Thần để Ngài nuôi lớn lên trong bạn tinh thần nghĩa tử đối với Chúa Cha và tinh thần huynh đệ đối với tha nhân. Bạn cần Thánh Thần để lời cầu nguyện của bạn được tựa vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và đạt được mọi hiệu quả. Bạn cần Thánh Thần để lòng muốn của bạn được cương quyết, bền bỉ và mạnh mẽ, vì không có Ngài, bạn chỉ là yếu đuối và khiếm khuyết. Bạn cần Thánh Thần để được sinh hoa kết trái như Chúa mong muốn, vì không có Ngài, bạn chỉ là tro bụi và khô khẳng. Bạn cần Thánh Thần để thấy mọi sự như Chúa thấy và nhận ra được các biến cố trong tổng thể của Lịch sử đích thực. Bạn cần Thánh Thần để dọn mình bước vào cuộc sống đích thực, để cầu nguyện, yêu mến và hành động dường như bạn đã đi đến Thiên Đàng.

Bạn hãy tin vào sự hiện diện của Thánh Thần trong bạn. Nhưng Ngài chỉ có thể hành động và cho bạn cảm nhận thực tại thiêng liêng của Ngài khi bạn hiệp thông với Mẹ Maria mà kêu đến Ngài. Bạn hãy kêu xin Thánh Thần cho bạn và cho tha nhân, vì Ngài ở trong lòng nhiều người như bị bịt miệng, như bị trói chặt, như bị bất toại, và chính vì vậy mà thế giới thường đi sai lạc.

Bạn hãy kêu xin Thánh Thần cho những người bạn gặp gỡ. Ngài sẽ đến trong mỗi người tùy theo mức độ cảm thụ của họ. Bạn hãy kêu xin Thánh Thần cho tất cả các linh hồn bạn chưa biết mà Chúa ủy thác cho bạn và sự trung thành của bạn có thể lôi kéo được nhiều ơn huệ quí báu cho họ.

Nhất là bạn hãy kêu xin Thánh Thần cho các linh mục và những linh hồn dâng hiến để ngày càng thêm số những người chiêm niệm đích thực trong thế giới hôm nay. Giai đoạn hậu Công Đồng luôn cho Giáo Hội là một giai đoạn tế nhị mà kẻ thù con người đang đêm gieo cỏ lùng lẫn vào với lúa tốt. Ai khao khát Thánh Thần Chúa sẽ được hít thở tình thương của Thánh Tâm Chúa.

Thế giới sẽ bước đi tốt đẹp hơn, Giáo Hội sẽ sống động hơn và hiệp nhất hơn biết bao, nếu Thánh Thần được ước ao tha thiết hơn và trung thành vâng phục hơn. Bạn hãy xin Mẹ Maria đem bạn vào trong nhà tiệc ly của các tâm hồn nghèo khó và bé nhỏ. Dưới sự hướng dẫn từ mẫu của Mẹ, họ đang kéo xuống cho thế giới Thánh Thần tình yêu của Chúa một cách phong phú và hiệu quả.

Hỡi bạn, hãy tín thác. Chúa muốn càng ngày người ta càng cảm thấy sự sống của Chúa linh hoạt trong bạn. Tất cả những gì bạn dâng, tất cả những gì bạn làm, tất cả những gì bạn cho Chúa, Chúa đều đón nhận với tư cách là Đấng Cứu Thế. Và đến phiên Chúa Giêsu, trong hiệp nhất với Thánh Thần, Ngài lại dâng lên Chúa Cha, được thanh tẩy khỏi những mơ hồ của nhân loại và được phong phú nhờ tình yêu của Ngài vì lợi ích của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại.

Chớ chi bạn biết được năng lực hiệp nhất của Thánh Thần! Ngài hoạt động dịu dàng nhưng mạnh mẽ trong thâm sâu của các tâm hồn ngay thẳng đặt mình dưới tác động của Ngài. Nhưng có ít người thực sự kêu đến Ngài, vì vậy nên biết bao nhiêu quốc gia, biết bao nhiêu cộng đoàn, biết bao nhiêu gia đình chia rẽ.

Bạn hãy kêu xin Ngài để Ngài làm lớn lên trong bạn niềm vui của Chúa Ba Ngôi. Chúa muốn đưa bạn vào trong niềm vui trọn vẹn hiến dâng, trao đổi và hiệp thông đó. Lửa tình yêu Chúa muốn tràn vào bạn không phải để phá hủy mà để biến đổi bạn. Chúa muốn đem lại lửa, ánh sáng, bình an và hiệp nhất. Nhưng bạn cần mãnh liệt ước mong Chúa đến, tăng trưởng và chiếm ngự, trung thành hy sinh và khiêm tốn, đồng thời để Chúa sử dụng bạn mà bộc lộ lòng nhân từ của Chúa. Chớ gì, dưới ảnh hưởng của Thánh Thần Chúa, bạn trở lên mồi lửa tình yêu!

Thời giờ đặt mình dưới tác động của Thánh Thần và thời giờ cho Chúa khi Chúa xin không bao giờ mất đi. Thánh Thần không ngừng làm việc trong mỗi người, cũng như trong mỗi thể chế nhân loại. Nhưng cần những tông đồ trung thành với những soi dẫn của Ngài, trong sự vâng phục Phẩm Trật đại diện và tiếp nối Chúa ở giữa trần gian.

Hãy cộng tác tích cực với Ngài bằng cách tận dụng các tài năng và phương tiện Chúa đã ban cho bạn. Dù chúng bị giới hạn đến đâu. Cộng tác tích cực với Thánh Thần nghĩa là làm việc trong sự liên lạc với Chúa và hiệp thông với anh chị em. Chúa không xin bạn đem vào trong trí não bạn sự khổ đau của thế giới, cả những cơn khủng hoảng của Giáo Hội Chúa, nhưng là đem vào trong trái tim bạn, trong lời cầu nguyện của bạn và trong sự hiến dâng của bạn.

Thánh Thần của Chúa ở với bạn. Ngài là Ánh Sáng và Sự Sống. Ngài là ánh sáng nội tâm soi dẫn cho bạn tất cả những gì bạn cần biết và lãnh hội. Ngài không mạc khải trước cho bạn những ý định của Chúa Cha, nhưng trong Đức Tin, Ngài cho bạn ánh sáng cần thiết cho đời sống nội tâm và hoạt động tông đồ của bạn.

Ngài là Sự Sống, nghĩa là ngài khơi dậy những khát vọng, hướng dẫn những chọn lựa, thúc đẩy những cố gắng của bạn, đồng thời gia tăng sự sống của Chúa trong bạn, dùng đời sống nghèo hèn và những phương tiện yếu đuối của bạn mà hoạt động, như dầu thấm vào làm cho những hoạt động của con người được dễ dàng và hiệu quả.

Thánh Thần đổ xuống trên người nào thì người đó được biến đổi. Chớ gì lòng ước ao Thánh Thần đến trong bạn và trong Giáo Hội ngày một mạnh mẽ hơn! Chính bạn sẽ kinh ngạc về những kết quả nơi bạn và nơi những ai bạn đã kêu xin Thánh Thần cho họ.

Đức Tin - Thánh Thần - Hiến Tế

Bạn hãy ở trong trạng thái hiến dâng


Chúa Giêsu là Đấng dâng hiến. Bạn hãy liên kết vào của lễ của Ngài dâng lên chúc tụng Chúa Cha tất cả những niềm vui của con người: niềm vui của tình bằng hữu, niềm vui của nghệ thuật, niềm vui vì được nghỉ ngơi, niềm vui khi công việc hoàn tất, nhất là niềm vui được mật thiết với Chúa, được tận tụy phục vụ Chúa trong tha nhân.

Bạn hãy dâng Chúa “mộc dược” của tất cả những khổ đau con người: đau khổ trong tâm trí, đau khổ trên thân xác, đau khổ trong tâm hồn, đau khổ của những người hấp hối, đau khổ của những người tù đày, đau khổ của những người hoạn nạn, đau khổ của những người phải đơn chiếc… Một cách dịu dàng, trầm lắng, yêu thương, bạn hãy kêu xin Chúa hãy đến cứu giúp tất cả những ai đang phải đau khổ, và bạn hãy liên kết những đau khổ đó với những đau khổ của Chúa để kéo lôi được những ơn an ủi và nâng đỡ cho họ.

Bạn hãy dâng cho Chúa “vàng” của tất cả những hành vi bác ái, tốt bụng, niềm nở, dễ thương, tận tụy gieo vãi khắp trên trần gian. Chúa nhìn mọi sự với con mắt yêu thương và cái Chúa kiếm tìm chính là những cố gắng của con người để có được một tình yêu đích thực dựa trên căn bản của sự quên mình.

Bạn hãy dâng cho Chúa tất cả để Chúa khích lệ và nuôi dưỡng chúng ngõ hầu Chúa được lớn lên trong thế giới. Sự hiến dâng chính là chìa khóa mở tuôn những ngọn sóng ân sủng cho các linh hồn. Xét bề ngoài thì chẳng đáng là bao cái cử chỉ, cái ý tưởng Chúa hiến dâng cho những người đau khổ, những người cô đơn, những người thất vọng, những người chiến đấu, những người vấp ngã, những người than khóc, những người lâm chung, và cả những người không nhận biết Chúa hay bỏ Chúa sau khi đã theo Chúa…

Bạn hãy dâng cho Chúa toàn thể thế giới: tất cả những linh mục trên thế giới, tất cả các tu sĩ trên thế giới, tất cả các tâm hồn nhiệt thành trên thế giới, tất cả những tâm hồn chiêm niệm, tất cả những người nguội lạnh, tất cả những người tội lỗi, tất cả những người đau khổ…

Bạn hãy dâng cho Chúa mọi ngày trong suốt năm, tất cả những ngày giờ hạnh phúc vui vẻ, cũng như tất cả những ngày giờ khổ đau buồn bã. Bạn hãy dâng cho Chúa để Chúa làm tràn qua chúng một tia hy vọng, và như vậy Chúa sẽ lớn lên trong nhiều tâm hồn. Chỉ một mình Chúa có thể đổ đầy những khát vọng sâu xa của họ về vĩnh cửu, công lý, hòa bình mà chỉ một mình Chúa có thể ban cho họ.

Mỗi ngày một hơn, bạn hãy sống cho tha nhân, hiệp thông với tất cả. Bạn hãy quy tụ họ lại nơi bạn vào giờ cầu nguyện, cũng như lúc nghỉ ngơi. Trong bạn và nhờ bạn, Chúa lôi kéo đến cùng Chúa các linh hồn mà bạn đem trình diện trước mặt Chúa. Bạn hãy tha thiết ước ao Chúa là ánh sáng, là cứu độ, là niềm vui cho họ. Chính nhờ những ước muốn tha thiết như thế được nhân thêm mãi trên khắp thế giới mà nhiệm thể của Chúa được kiến tạo và tăng triển.

Hãy dâng cho Chúa những đau khổ của con người để Chúa nâng đỡ và sử dụng cho lợi ích của họ. Cũng hãy dâng cho Chúa tất cả niềm vui trên mặt đất để Chúa thanh luyện và làm cho chúng lớn thêm lên bằng cách liên kết chúng với niềm vui của Chúa và niềm vui của các thánh ở trên trời.

Hãy dâng cho Chúa tội lỗi của thế gian để Chúa tha thứ và nhận chìm chúng đi trong máu tẩy rửa của Chúa. Cũng hãy dâng cho Chúa những hành vi nhân đức, những chọn lựa đã được chu toàn cho Chúa và cho tha nhân để Chúa ban cho chúng chiều kích vĩnh cửu.

Hãy dâng cho Chúa những gì không xuôi chảy trên mặt đất, để Chúa đem lại trật tự và bù đắp những thiệt hại. Cũng hãy dâng cho Chúa những gì trôi chảy tốt đẹp, từ sự trong sạch của trẻ thơ, can đảm của thanh niên, khiết trinh của thiếu nữ, tận tụy của bà mẹ, quân bình của người cha, độ lượng của người già, nhẫn nại của bệnh nhân, hiến dâng của người hấp hối, một cách tổng quát là tất cả những hành vi yêu thương phát ra từ trái tim con người.

Có nhiều cái tốt đẹp mà người ta không ngờ trong tâm hồn của nhiều anh chị em của bạn, có khi còn tuyệt hảo hơn mà người ta chẳng để ý. Nhưng Chúa thấy tận sâu thẳm của mỗi người và xét đoán với bao dung và nhân từ. Chúa thường khám phá ra dưới đống tro những đồng tiền vàng. Bạn hãy dâng cho Chúa để Chúa làm cho chúng thêm giá trị. Như vậy, nhờ cử chỉ hiến dâng mà Tình Yêu lớn lên trong trái tim con người và cuối cùng chiến thắng được hận thù.

Bạn đừng ngã lòng khi phải sống, hành động và đau khổ cho tha nhân, quen biết hay không quen biết. Ở trần gian này bạn không thấy hết được những gì bạn thực hiện, nhưng Chúa bảo đảm với bạn rằng không có cái gì bạn hiến dâng liên kết với lời cầu nguyện, hiến dâng và tạ ơn của chính Chúa bị mất đi. Như thế, bạn sẽ làm cho nhiều tâm hồn xa lạ được hội tụ với Chúa, nhờ đó khi giờ đến, dù phải trải qua những trở ngại trên đường trần thế, họ sẽ được cứu độ. Chính Chúa sẽ định cho mỗi người cách thế cộng tác mà Chúa chờ đợi.

Mỗi lúc một hơn, bạn hãy trung thành liên kết trong Chúa tất cả những lời cầu nguyện, tất cả mọi hoạt động, tất cả những cử chỉ của lòng tốt, tất cả những niềm vui cũng như những nhọc nhằn, tất cả những khổ đau và hấp hối của con người để chúng được thanh luyện và giúp vào việc hồi sinh thế gian.

Đức Tin - Thánh Thần - Hiến Tế
May mắn thay thế giới hiện nay có nhiều tâm hồn quảng đại giúp kẻ khác gặp Chúa, nhận biết Chúa, nghe Chúa. Lời kêu gọi của Chúa có lẽ sẽ được lắng nghe hơn và nhiều người, khi hướng về Chúa trong thâm cung lòng mình, sẽ tìm được triển nở và cứu độ.

Chớ gì bạn đừng để mất thời giờ trong những hội họp vô bổ và năng đến với Chúa hơn. Sở dĩ Chúa đã chọn bạn là để bạn nối kết với sự hiến dâng của Chúa, hầu cộng tác vào việc kéo lôi được nhiều anh chị em của bạn trở về. Bạn hãy đến và ở bình an trước mặt Chúa. Hãy đến với Chúa, nhưng đừng đến một mình, bạn hãy nghĩ đến đoàn dân đông đảo mà Chúa chạnh lòng thương và biết rõ từng yếu tố của những nỗi buồn phiền, âu lo và nhu cầu bức thiết của mỗi người.

Không một người nào trong họ không được Chúa quan tâm đến. Nhưng Chúa không muốn làm chi mà không có sự cộng tác của những người mà Chúa đã đặc biệt dành riêng ra để phục vụ họ. Nhiệm vụ bao la và mùa gặt phong phú, nhưng thợ gặt, những người thợ đích thực trung thành đặt việc tìm kiếm Nước Chúa lên hàng đầu thật quá ít.

Bạn hãy tha thiết nối kết lời cầu nguyện của bạn vào lời cầu nguyện của Chúa dâng lên Chúa Cha là chủ mùa gặt, bạn sẽ thấy con số các tông đồ chiêm niệm và những nhà đào tạo thiêng liêng lớn lên và nhân nhiều ra. Bất cứ ở đâu Chúa cũng gióng lên một lời yêu cầu đó với các tâm hồn quảng đại trong các cộng đoàn và trong thế giới. Dĩ nhiên, con số chưa đủ để đáp ứng, nhưng "phẩm cũng bù cho lượng", điều chính yếu là họ hãy cầu nguyện trong Chúa và nối kết sâu xa với lời cầu nguyện của chính Chúa ở trong họ.

Tác giả Lm. Trần Minh Huy, pss

http://www.conggiaovietnam.net

Sẵn sàng gặp Chúa chưa?

Bạn chẳng biết được gì về ngày mai. Có thể ngày mai sẽ trở nên quá trễ cho bạn. Hãy từ bỏ lối sống cũ, hãy dâng trọn đời sống mình cho Chúa, mời Ngài làm chủ, làm Chúa đời sống mình. đọc tiếp...