Skip to main content

Nhịp cầu dẫn vào cõi hồng phúc

Hãy hân hoan dâng lời cảm tạ tôn vinh Chúa Giê-su phục sinh đã xây dựng cho chúng ta nhịp cầu quý giá nầy.
Nhịp cầu dẫn vào cõi hồng phúc
Hãy hân hoan dâng lời cảm tạ tôn vinh Chúa Giê-su phục sinh đã xây dựng cho chúng ta nhịp cầu quý giá nầy.

Một đại lộ thênh thang xuất phát từ miền cao chạy xuống miền xuôi, băng qua cây cầu bắc qua vực sâu Âm Phủ để dẫn vào Vùng Đất Hứa, còn được gọi là cõi Hồng Phúc. (Sở dĩ được gọi như thế vì nơi đây vắng bóng sự chết và đau khổ nhưng tràn đầy hoan lạc và hồng ân).

Từ trên cao, một đoàn xe dài hun hút, nhưng chẳng chiếc nào có thắng, nối đuôi nhau chạy theo đại lộ nầy, lao vun vút xuống bằng, nhắm vượt qua cây cầu bắc ngang vực sâu Âm Phủ để tiến về Đất Hồng Phúc đáng mơ ước bên kia.

Nhưng than ôi, chiếc cầu nầy đã gãy đổ từ lâu mà không ai xây dựng lại, thế nên tất cả những chuyến xe đầy khách từ trên cao lao xuống, thay vì thẳng tiến về miền đất hồng phúc phía bên kia, thì đều phải lao xuống vực sâu Âm Phủ và tất cả hành khách trong xe đều bị tiêu vong đời đời trong đáy vực chất đầy xương khô.

* * *

Nhịp cầu dẫn vào cõi hồng phúc
Vận mệnh con người, ai cũng như ai, là phải xuất phát từ đời tạm nầy tiến vào cuộc đời vĩnh cửu, từ cuộc sống bấp bênh bèo bọt bước sang cuộc sống hạnh phúc vững bền.

Để có thể vượt qua đời tạm nầy để tiến về chốn hồng phúc, bất cứ ai cũng phải vượt qua cây cầu Tử Thần, bắc qua vực Âm Phủ, nhưng tiếc thay, cây cầu định mệnh nầy đã bị tội nguyên tổ làm sụp đổ hoàn toàn và trong số con cái loài người, không ai có thể xây dựng lại được.

Thế là mọi người, kẻ trước người sau, không sớm thì muộn, đều như những người lái xe xổ đèo mà không có thắng. Đoàn xe lao xuống càng lúc càng nhanh và cuối cùng ai cũng như ai đều phải lao xuống vực u tối muôn đời vì chiếc cầu vượt qua vực sâu Âm Phủ không còn nữa. Số phận con người đều phải kết thúc bi đát như thế đó!

Thế rồi, thời hồng phúc đã được bắt đầu khi Chúa Giê-su đã dùng cuộc tử nạn và phục sinh của mình để xây dựng lại cây cầu đó, để nối lại đôi bờ vô cùng cách biệt; nối cuộc sống tạm bợ ở đời nầy với cuộc sống vĩnh cửu mai sau; nối thế giới đầy sóng gió gian truân nầy với cõi hồng phúc an lạc; nối liền trời với đất, giao hoà Thiên Chúa với loài người; dẫn đưa con người vào đời sống đời đời hoan lạc.

Cầu mới đó được đặt tên là cầu Phục Sinh. Ai đi qua cầu Phục Sinh sẽ không còn phải lao xuống vực thẳm chết chóc nữa, nhưng được thẳng tiến vào thiên quốc.

Chiếc cầu Phục Sinh là một kỳ quan tuyệt vời hơn hết mọi kỳ quan, là một công trình vô cùng cao đẹp vì đã cứu loài người khỏi lao mình xuống vực sâu Âm Phủ nhưng đưa họ vào Miền Đất hồng phúc hoan lạc muôn đời.

Hãy hân hoan dâng lời cảm tạ tôn vinh Chúa Giê-su phục sinh đã xây dựng cho chúng ta nhịp cầu quý giá nầy.

Hãy mau mau loan tin cho mọi người biết và đi theo Cây Cầu Phục Sinh là chính Chúa Giê-su để mọi người được dẫn đưa vào Vương Quốc hằng sống muôn đời vinh hiển. Alleluia.

Linh Mục Inhaxiô Trần Ngà
Nguồn: https://www.giaophanbaria.org

Bà là ai ?

Trách nhiệm của bạn là trở nên chính mình. Không phải trở nên một ai đó, hay không phải một ai đó. NHỚ NHA đọc tiếp...

Lạy Chúa! Tại sao ngài im lặng?

Thiên Chúa đã tạo dựng lên chúng con để chúng con góp tay với Ngài xoa dịu những đau khổ của mọi người anh em và sẵn lòng khoan dung rộng lượng, tha thứ những kẻ yếu hèn tội lỗi. đọc tiếp...
x