KINH LẠY CHA - LỜI CẦU NGUYỆN THỜI NAY

KINH LẠY CHA - LỜI CẦU NGUYỆN THỜI NAY


  • Lạy Cha của chúng con
Là Đấng đang sống giữa triệu triệu người đói khổ trên thế giới này
Là Đấng đang hiện diện trong tim của những người đang kiếm tìm sự công chính
Vì họ yêu mến tha nhân và muốn phục vụ Cha trong những người đau khổ, phục vụ bằng cách đấu tranh cho những người thiếu ăn, thiếu mặc, không nơi chốn nương thân.

  • Xin làm danh Cha vinh hiển
Trong những người đang cố gắng bảo vệ sự sống cho những người bất hạnh
Trong khó nghèo và khiêm hạ, họ vẫn tin tưởng vào Cha, và vì đức tin này, họ tiếp tục chiến đấu cho nhân phẩm của những người cùng khốn.

  • Xin nước Cha trị đến giữa chúng con
Nước của tự do và tình yêu, của đoàn kết và công chính
Của quyền được sống, của sự thật không giả trá.

  • Thánh ý Cha được thực hiện
Khi Ý Cha phá vỡ mọi rào cản, mọi gánh nặng đang đàn áp những con người yếu đuối, thế cô
Khi Ý Cha là công bố Tin Mừng cho người nghèo
Nâng đỡ người đau yếu, tự do cho người bị giam cầm,
Sức mạnh cho người bị tra tấn, ban tự do và sự sống cho những người bị bạo lực đàn áp

  • Xin cho chúng con bánh hàng ngày
Bánh của sự bình đẳng, Bánh của niềm vui đích thực
Bánh của Lời Hằng Sống
Bánh của nhà ở cho những người thiếu an ninh và tiện nghi vì không có một nơi để gối đầu
Bánh của những bình sữa cho các trẻ em bị đói khát vì thiếu đồ ăn thức uống
Bánh của y tế cho những người đau yếu bệnh tật
Bánh của đất đai cho những người sống dưới sự áp bức
Bánh của đồng lương đủ sống cho những người lao động cực nhọc lâu dài vì nhận đồng lương chết đói

  • Xin Cha tha tội chúng con
Vì chúng con đã và đang không biết chia sẻ bánh Cha ban cho chúng con
Vì chúng con tách mình ra khỏi những người bị bỏ rơi
Vì chúng con không biết hiện diện và chia sẻ, vì giữ khoảng cách với người anh em
Vì chúng con thiếu lòng thương xót
Vì chúng con thiếu lòng tin yêu

  • Và đừng để chúng con sa chước cám dỗ
Cơn cám dỗ đầu hàng do mất hy vọng, do lười biếng không làm gì
Cơn cám dỗ để cho người khác làm
Cơn cám dỗ để mất ý hướng, vì chỉ để thoả mãn nhu cầu cá nhân của mình

  • Nhưng cứu chúng con khỏi sự dữ
Sự dữ đè nặng con tim chúng con
Sự dữ giả hình, giả dối, bạo lực và lòng thù hận

  • Vì vinh quang và uy quyền là của Cha
Đã đến trong cuộc đời này và đã kinh qua những đau khổ của nhân gian
Lạy Chúa, là Cha và Mẹ của tất cả chúng con. Amen!

Tác giả: Khuyết Danh
Bài thú vị khác :