Skip to main content

Tạ ơn trong lúc khó khăn

Hoàn cảnh hôm nay có khó khăn thế nào cũng không là gì so với những gì Thiên Chúa đang uốn nắn chúng ta vì tương lai tốt lành của chúng ta.
Tạ ơn trong lúc khó khăn
Hoàn cảnh hôm nay có khó khăn thế nào cũng không là gì so với những gì Thiên Chúa đang uốn nắn chúng ta vì tương lai tốt lành của chúng ta.

Bạn có ở trong tình trạng mà bạn không bằng lòng với hoàn cảnh? Bạn có bao giờ muốn cuộc sống thay đổi? Chúng ta có thể lãng phí đời sống khi mong muốn hoàn cảnh đổi khác. Chúng ta phải học cách chấp nhận khi cuộc sống không như mình mong muốn. Thiên Chúa dùng mỗi hoàn cảnh để dạy dỗ và uốn nắn chúng ta.

Tuy nhiên, khi chúng ta cảm thấy bế tắc, chúng ta không thể để cho sự tiêu cực nổi dậy. Có một bước quan trọng chúng ta có thể sử dụng để giúp chúng ta tìm được sự bình an trong hoàn cảnh của mình: NGỢI KHEN và TẠ ƠN.

Có thể khó ngợi khen nếu bạn không hạnh phúc trong hoàn cảnh hiện tại. Hãy cố gắng cầu nguyện bằng Thánh Vịnh, hoặc nghe những bài thánh ca. Hãy thờ phượng Thiên Chúa vì Ngài là chính Ngài.

Khi chúng ta ngợi khen Thiên Chúa, tâm tình tạ ơn sẽ xuất hiện trong chúng ta. Bạn sẽ ngạc nhiên khi bạn nhớ tới những ơn lành của Thiên Chúa trong quá khứ. Khi bạn đã khởi động, bạn sẽ bắt đầu tập trung vào những điều tích cực trong cuộc sống. Viễn cảnh sẽ thay đổi. Sự ngợi khen không làm thay đổi hoàn cảnh, nhưng nó sẽ cho bạn thấy Đấng đang kiểm soát bạn và những điều tích cực đang hiện hữu trong cuộc đời bạn.

Tạ ơn trong lúc khó khăn
Mỗi chúng ta đều được trao ban nhiều tặng phẩm tốt lành, nếu chúng ta dành thời gian để chiêm niệm và nhận biết các tặng phẩm của mình. Hoàn cảnh mà chúng ta gớm ghét hôm nay có thể trở thành niềm vui của chúng ta vào một ngày nào đó. Hãy cân nhắc những người thất nghiệp, không có được công việc mà họ yêu thích — và rồi phát hiện những vụ tham nhũng, hối lộ, và tình trạng sa thải nhân viên ở các công ty. Chúng ta không biết Thiên Chúa đang làm gì, nhưng chúng ta vẫn phải ngợi khen Ngài và tín thác vào Ngài.

Thánh Phaolô nói: “Hỡi người, bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này? Phải chăng thợ gốm không có quyền dùng đất sét theo ý mình: từ cùng một nắm đất mà nắn ra đồ vật khác nhau, cái thì dùng vào việc cao quý, cái thì dùng vào việc thấp hèn. Thiên Chúa cũng vậy: dù muốn cho thấy cơn thịnh nộ và cho biết sức mạnh của Người, nhưng Người đã hết lòng kiên nhẫn chịu đựng những kẻ đáng hứng chịu cơn thịnh nộ và chờ sẵn ngày diệt vong. Thiên Chúa cũng muốn cho biết vinh quang của Người dồi dào biết mấy đối với những kẻ được Người thương xót, những kẻ mà Người đã chuẩn bị trước cho họ lãnh nhận vinh quang đó. Những kẻ ấy là chính chúng ta. Thiên Chúa đã kêu gọi chúng ta là những người không phải chỉ thuộc dân Do-thái, mà còn thuộc các dân ngoại nữa” (Rm 9:20-24).

Hoàn cảnh hôm nay có khó khăn thế nào cũng không là gì so với những gì Thiên Chúa đang uốn nắn chúng ta vì tương lai tốt lành của chúng ta.

Lời ngợi khen không bao giờ làm cho bạn lạc hướng. Lời ngợi khen làm mạnh mẽ mối quan niệm hệ của bạn với Đấng Sáng Tạo và chấn chỉnh nỗi sợ hãi của bạn. Lời ngợi khen cũng đem lại cho bạn những ý nghĩ tích cực hơn và tập trung những điều tích cực trong cuộc đời bạn. Lời ngợi khen dẫn chúng ta ra khỏi thung lũng đau khổ và cay đắng, đồng thời dẫn chúng ta tới niềm vui, lòng biết ơn và đặt chúng ta vào vòng tay yêu thương của Thiên Chúa giàu lòng thương xót!

TRẦM THIÊN THU
(Chuyển ngữ từ IgnitumToday.com)

Lớn lên trong nghịch cảnh

Chúng ta có một sức mạnh phi thường hơn là chúng ta tưởng. Lịch sử đã chứng minh rằng có vô số người đã sống còn và vượt qua được những tật nguyền, thiệt thòi, và gian khổ - và họ đã sống một cuộc sống đầy sức sống! đọc tiếp...

Con tạ ơn Chúa
Con tạ ơn Cha
Lời tạ ơn
Cầu xin và cảm tạ