Skip to main content

Lời thiêng ý thánh

Đây là 10 câu đáng để chúng ta suy niệm hàng ngày, nhờ vậy mà hoàn thiện mỗi ngày một hơn.
Lời thiêng ý thánh
Đây là 10 câu đáng để chúng ta suy niệm hàng ngày, nhờ vậy mà hoàn thiện mỗi ngày một hơn.

Thánh Vịnh gia tâm niệm: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119:105). Chúa Giêsu xác định: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4:4; Lc 4:4).

Trong sách Châm Ngôn có rất nhiều những lời khôn ngoan, những lời này có sức gợi hứng và động viên chúng ta sống tốt lành theo Thánh Ý Thiên Chúa. Đây là 10 câu đáng để chúng ta suy niệm hàng ngày, nhờ vậy mà hoàn thiện mỗi ngày một hơn.

1. “Chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết là nhờ Người mà có” (Cn 2:6).

2. “Miệng lọc lừa, con đẩy cho xa; môi thâm độc, con xua cho khuất” (Cn 4:24).

3. “Kính sợ Đức Chúa là bước đầu của khôn ngoan, biết Đấng Chí Thánh mới là hiểu biết thật” (Cn 9:10).

4. “Chính phúc lành của Đức Chúa cho ta được giàu sang, vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi vào đó” (Cn 10:22).

Lời thiêng ý thánh
5. “Kiêu hãnh đi liền với ô nhục, khôn ngoan ở với kẻ khiêm nhường” (Cn 11:2).

6. “Lời xoa dịu tựa cây ban sự sống, lời nham hiểm làm tan nát tâm can” (Cn 15:4).

7. “Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công” (Cn 16:3).

8. “Đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm, hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu” (Cn 16:25).

9. “Thiên Chúa vinh quang khi giấu kín việc Người làm, đức vua vinh quang khi thấu hiểu việc nước” (Cn 25:2).

10. “Hãy để kẻ xa người lạ ngợi khen con, đừng có hé môi khen ngợi chính mình” (Cn 27:2).

TRẦM THIÊN THU
Chiều 7-10-2017
http://www.thanhlinh.net/node/117859

Chú pha trà

Câu chuyện sau đây do người Nhật thuật lại nhằm đề cao đức tính khiêm tốn và khuyến khích chúng ta biết vận dụng tài năng của mình để giúp chính mình và đóng góp cho đời. đọc tiếp...

+ Tên cám dỗ
+ Đừng tin vào đồng bóng