Skip to main content

Sống giây phút hiện tại

Sống giây phút hiện tại, nghĩa là chúng ta ý thức, nhận thức về hiện tại bằng tất cả những cảm nhận, tri giác của mình. Điều này có nghĩa là chúng ta không lui vào quá khứ, cũng chẳng lo lắng bồn chồn về tương lai.
Sống giây phút hiện tại
Sống giây phút hiện tại nghĩa là để cho quá khứ đi qua và tin tưởng vào tương lai

Sống giây phút hiện tại, nghĩa là chúng ta ý thức, nhận thức về hiện tại bằng tất cả những cảm nhận, tri giác của mình. Điều này có nghĩa là chúng ta không lui vào quá khứ, cũng chẳng lo lắng bồn chồn về tương lai.

Khi chúng ta tập trung sự chú ý của mình vào hiện tại, chú ý vào nhiệm vụ ngay trong tầm tay mình, là chúng ta đã làm cho sự chú ý của mình chỉ xoay quanh vào những gì chúng ta đang làm và để mình đi đến những kết quả.

Việc nắm bắt lấy những khoảnh khắc trong cuộc sống cho phép chúng ta kéo dài những giá trị của cuộc sống và làm cho cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn. Thay vì chăm chú tìm cho được nhiều thời giờ thì khi sống giây phút hiện tại, chúng ta sẽ cảm thấy thích thú và thưởng thức mỗi phút giây cuộc đời. Đừng hy sinh chất lượng cho số lượng bạn nhé.

Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không cần vạch ra, trù tính, đặt ra những mục đích và chuẩn bị cho tương lai. Chúng ta cần phải làm tất cả những điều này và vẫn thích thú từng mỗi phút giây như chính nó đang diễn ra.

Hãy làm nên những giây phút có giá trị bằng cách chúng ta phải nắm bắt lấy nó. Mọi thứ chúng ta làm và từng người chúng ta giao tiếp phải được chúng ta chú ý, quan tâm một cách tròn đầy. Ngay cả khi nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên thưởng thức những khoảng thời gian này, bởi nó cho chúng ta cơ hội để lấy lại năng lực, làm mới lại bản thân và giành được sự mới mẻ hơn.

Nếu chúng ta không dừng lại và suy tư về nơi chúng ta ở, có lẽ, chúng ta đang đánh mất thời gian đặc biệt ấy. Thay vào đó, khi chúng ta thưởng thức từng phút giây và thu thập những bài học từ cuộc sống, chúng ta sẽ sống có ý thức hơn, có mục đích và trách nhiệm hơn.

Tương tự như vậy, khi chúng ta sống với quá khứ và không chịu để cho những kinh nghiệm đau buồn, những sai lầm, hay những thời khắc khó khăn nó được qua đi, là chúng ta lại đang tự lên án chính mình ngay trong hiện tại và cả trong tương lai nữa. Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ. Tuy nhiên, chúng ta có thể đi tới việc kết thúc quá khứ, nhận biết quá khứ đã đi qua và rồi tiếp tục bước đi về phía trước.

Sống giây phút hiện tại nghĩa là để cho quá khứ đi qua và tin tưởng vào tương lai. Khi chúng ta sống tích cực và lạc quan trong hiện tại, là chúng ta bắt đầu những triển vọng của một tương lai tích cực và đầy hứa hẹn. Chúng ta làm chủ được các bước đi của bản thân mình để làm nên những giây phút có giá trị ngay trong hiện tại

Nt. Têrêsa Ngọc Lễ, OP, chuyển dịch
Nguồn "Live in moment", tác giả Zorka Hereford

+ Hãy làm ngay hôm nay
+ Việc tốt, việc xấu
+ Dù thế nào đi nữa bạn hãy cứ tiếp tục yêu thương