Skip to main content

Đau khổ

Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu
Đau khổ
“Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu” (1Pr 4, 13)

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã cứu chữa mọi bệnh tật,
giúp con người thoát những đau khổ.
Nhưng Chúa không loại trừ đau khổ,
vì chính Chúa cũng nhận chịu đau khổ vô vàn.

Đau khổ gắn liền với thân phận con người,
chẳng có triết học hay thần học nào
có thể giải thích ngọn nguồn.

Con thấy Chúa cũng chẳng giải thích gì,
chỉ đón nhận đau khổ với tất cả tình yêu:
yêu mến Cha và yêu thương con người.

Trong chương trình cứu độ của Chúa,
con tin rằng đau khổ không nhận chìm con,
nhưng mời gọi con tỉnh thức và vươn lên
trong tin yêu và cậy trông hy vọng.

Đau khổ nhắc nhở con kiếp sống mong manh,
cho con thấy thân phận mỏng giòn và yếu đuối,
để con không cậy dựa vào điều gì hay bất cứ ai,
mà chỉ cậy dựa vào một mình Chúa.

Con tin rằng, Chúa thương ai nhiều,
thì Chúa cũng muốn cho họ đau khổ nhiều hơn,
để họ được nên giống Chúa hơn.

Trong tình yêu Chúa,
quả thật đau khổ đem lại cho con
giá trị tinh luyện, giá trị thử thách,
giá trị giáo dục, giá trị xá tội, giá trị cầu bầu.

Hơn nữa, đau khổ còn là một cơ hội
để con sống hiệp thông với Chúa và với nhau,
biết sống cho Chúa và cho nhau.

Xin cho con biết tận dụng mọi khổ đau,
để mở rộng trái tim và tình yêu dâng hiến.

Xin cho con đừng bao giờ gây ra đau khổ
cho anh chị em con, nhưng trái lại,
biết xoa dịu và đỡ đần cho nhau.

Xin cho những đau khổ mà con phải chịu
đền bù cho tội lỗi con, và có thể trả lại an vui
cho những anh chị em đã phải đau khổ vì con.

Xin Chúa cho con nhận ra sự hiện diện
đầy yêu thương và an ủi của Chúa
giữa những giờ phút tăm tối và thử thách.

Xin giúp con kiên trì và trung trinh đến cùng,
để khi vinh quang Chúa tỏ hiện,
con được cùng hoan hỉ với Chúa
trong hạnh phúc muôn đời. Amen.

Thái Nguyên
http://www.simonhoadalat.com/Suyniem/caunguyen/DauKho/02DauKho.htm

+ Sự Lương Thiện Cứu Sống Cuộc Đời Chúng Ta
+ Cầu Nguyện Chân Thành