Skip to main content

Cầu nguyện liên lỉ

Sống cầu nguyện liên lỉ là sống kết hiệp với Chúa luôn mãi, tâm hồn hướng về Ngài. Chúng ta có thể so sánh việc cầu nguyện với việc hít thở của cơ thể con người không bao giờ ngừng.
Cầu nguyện liên lỉ
Sống cầu nguyện liên lỉ là sống kết hiệp với Chúa luôn mãi, tâm hồn hướng về Ngài. Chúng ta có thể so sánh việc cầu nguyện với việc hít thở của cơ thể con người không bao giờ ngừng.

Cứ mỗi lần Chúa Giêsu căn dặn các đồ đệ chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi Ngài đến thì Chúa đều nhắc đến việc cầu nguyện: "Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì tinh thần thì nhanh nhẹn yêu thích điều tốt lành nhưng xác thịt lại nặng nề không tuân theo mệnh lệnh của tinh thần, không dễ dàng làm điều tốt mà tinh thần muốn".

Thánh Phaolô Tông đồ nơi (1Thess 5,17) đã khuyên các tín hữu hãy cầu nguyện luôn và không bao giờ ngừng, bởi vì trong mỗi ngày sống chúng ta còn có biết bao việc bổn phận phải làm, bổn phận của người cha, người mẹ trong gia đình, bổn phận của người con thảo hiếu phải giúp đỡ cha mẹ và lo việc học hành ở trường.

Hẳn trong chúng ta, có người đã biết mẩu chuyện vui về cuộc đối thoại giữa hai người bạn thân nghiền hút thuốc, hút không bao giờ ngưng nghỉ đến độ hút cả trong giờ cầu nguyện.

Một hôm hai người quyết định với nhau là sẽ đi bàn với cha linh hướng và sẽ hoàn toàn tuân phục mệnh lệnh của ngài.

Sau một thời gian xa nhau gặp lại, thì một người đã ngưng hút thuốc, còn người kia vẫn còn hút thuốc như thường.

Lấy làm lạ, người đã bỏ thuốc hỏi anh bạn mình: này anh, anh đã nói làm sao với cha linh hướng mà nay anh vẫn còn hút thuốc như thường vậy?

Người bạn trả lời: thì có gì đâu, khi tôi hỏi cha "vậy khi con hút thuốc có cầu nguyện được không?"

Cha linh hướng trả lời: "khi hút thuốc thì vẫn cầu nguyện được". Thế là tôi cứ hút. Còn anh, anh đã hỏi cha linh hướng làm sao mà bây giờ anh không còn hút thuốc nữa?

Người bạn đã bỏ thuốc trả lời: tôi hỏi cha linh hướng như thế này, "vậy khi con cầu nguyện có được hút thuốc hay không?"

Cha linh hướng đã trả lời là "không". Chính vì thế mà tôi đã bỏ hút thuốc để cầu nguyện.

* * *

Cầu nguyện liên lỉ
* * *

Mỗi người chúng ta có thể sống cầu nguyện liên lỉ, sống hướng tâm hồn mình về cùng Thiên Chúa, vừa đồng thời chu toàn việc bổn phận hàng ngày và dâng những công việc làm đó cho Thiên Chúa, không phải một mình ta sống nhưng phải ý thức rằng có Chúa hiện diện trong ta và cùng làm những công việc đó với ta.

Sống cầu nguyện liên lỉ là sống kết hiệp với Chúa luôn mãi, tâm hồn hướng về Ngài. Chúng ta có thể so sánh việc cầu nguyện với việc hít thở của cơ thể con người không bao giờ ngừng. Thể xác con người không bao giờ ngừng thở khi làm việc, khi ngủ, khi làm bất cứ công việc gì. Khi thì con người ý thức hơi thở của mình, khi thì không ý thức nhưng lúc nào đó dù có ý thức hay không con người vẫn thở, ngừng thở con người sẽ chết.

Cũng vậy, mỗi người chúng ta cần sống cầu nguyện liên lỉ, sống kết hiệp với Chúa luôn luôn, sống trong mối tương quan thân thiện với Ngài, sống thánh thiện, không làm điều xấu, không phạm tội, không xúc phạm đến Thiên Chúa và anh em xung quanh, nhưng lỡ lỗi lầm làm việc xấu thì ta hãy phục thiện ngay trở về cùng Chúa xin Ngài tha thứ và xin anh em đã bị ta xúc phạm tha thứ.

Người Kitô sống cầu nguyện luôn sẽ trổ sinh những việc làm tốt chứ không phải là con người trốn chạy thực tại xa lánh việc tốt. Dĩ nhiên việc cầu nguyện liên lỉ cũng cần đến những giây phút cao điểm chỉ được dành để tiếp xúc trao đổi với Thiên Chúa mà thôi, đó là những giây phút ta dành riêng ra trong cuộc sống hay trong ngày sống để tham dự Thánh Lễ, cầu nguyện chung với anh em xung quanh để đặc biệt tiếp xúc với Thiên Chúa, đó là những lúc ta thật mạnh như nhà lực sĩ tập thở để có đủ sức sống mà thở liên lỉ trong những giây phút khác.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mỗi ngày dành ra một vài giây phút đặc biệt cho Chúa, xin hướng dẫn chúng con trở về với Chúa, xin Chúa đến ngự trong tâm hồn chúng con giúp chúng con sống kết hợp, sống cầu nguyện liên lỉ không bám vào mình nữa.

Lạy Chúa, chúng con yêu mến Chúa. Amen.


+ Hãy phó thác và hãy để cho Chúa
+ Mười lời nguyện Thánh Tâm Chúa Giêsu