Skip to main content

Sự thánh thiện của mỗi người

Trước mặt Chúa mỗi chúng ta là một cá nhân riêng biệt và Chúa yêu thương chúng ta trong tương quan cá nhân.
A - A+
Sự thánh thiện của mỗi người
Trước mặt Chúa mỗi chúng ta là một cá nhân riêng biệt và Chúa yêu thương chúng ta trong tương quan cá nhân.
Một người Do Thái đến hỏi một vị ẩn sĩ trong hoang địa vắng vẻ rằng:

- Thưa ngài, xin ngài cho tôi biết tôi phải làm việc thiện nào để được Thiên Chúa hài lòng và chấp nhận.

Ẩn sĩ trả lời:

- Làm sao tôi có thể biết được. Anh có Thánh Kinh, cứ mở Thánh Kinh ra xem. Thánh kinh của anh bảo: "Abraham luôn sẵn sàng vui vẻ tiếp đón khách ngoại kiều cư và Thiên Chúa hài lòng vì ông. Êlia say mê cầu nguyện và Thiên Chúa hài lòng vì ông. David đã làm vua cai trị sơn hà và Thiên Chúa hài lòng vì ông.

Người Do Thái hỏi tiếp:

- Vậy thưa ngài, xin cho tôi biết có cách nào để tôi có thể tìm ra được công việc của riêng cá nhân tôi và làm Chúa hài lòng không?

Vì ẩn sĩ trả lời:

- Có chứ, anh hãy tìm cái nghiêng chiều sâu đậm nhất trong cõi lòng anh và cứ thế mà làm theo.

* * *

Quý vị và các bạn thân mến,

Dân số trên thế giới ngày nay hẳn đã trên 6 tỷ rồi, trong bao nhiêu tỷ người đó không có hai người giống nhau từ cách cấu tạo thể lý, không có hai khuôn mặt giống nhau.

Khi tôi đã biết mặt một người đi năm châu bốn biển gặp lại người đó tôi vẫn nhận ra mà không sai lắm, giọng nói của mọi người đều nằm trong mức độ sóng âm thanh mà tai con người có thể nghe được nhưng không có hai giọng nói giống hệt nhau bao giờ.

Người mù có thể gọi đúng tên một người đối thoại chỉ qua trong giọng nói.

Về thể lý con người đã là một cá nhân duy nhất trong vũ trụ, như thế thì huống chi là đời sống tâm linh, đời sống thiêng liêng, bá nhân bá tánh.

Trước mặt Chúa mỗi chúng ta là một cá nhân riêng biệt và Chúa yêu thương chúng ta trong tương quan cá nhân. Người đã nói với từng người trong chúng ta qua miệng Tiên tri Isaia: "Ta đã khắc tên con vào trong lòng bàn tay của Ta". (Isaia 49:16)

* * *

Lạy Chúa, xin cho con biết tận dụng khả năng mà Chúa ban cho con để sống sáng danh Chúa và giúp ích cho chị em con.

Xin cho con biết tin tưởng vào tình thương các việc Chúa dành cho con và đừng bao giờ ngã lòng thất vọng khi thấy những anh chị em khác làm được việc nọ điều kia mà con không làm được.

Xin cho con tin tưởng vào ơn riêng biệt Chúa ban cho con. Con có thể làm được điều mà những anh chị em khác có thể không làm được, và xin Chúa đừng bao giờ để con kiêu căng khi thấy người khác không làm được việc như con vì nếu họ không làm được cái này họ có thể làm được cái khác hơn con.

Ðiều quan trọng là xin cho con biết trách nhiệm của con đối với ơn riêng biệt Chúa ban cho con đó. Con hết lòng cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau3/3phut110.htm

+ Hai tờ hóa đơn
+ Chính Chúa không lầm khi dựng lên con
edit