Skip to main content

Cầu nguyện là gì?

Cầu nguyện Kitô giáo là nâng tâm hồn lên Chúa, thưa chuyện với Ngài và trình bày cho Ngài những khát vọng của chúng ta.
A - A+
Cầu nguyện là gì?
Cầu nguyện Kitô giáo là nâng tâm hồn lên Chúa, thưa chuyện với Ngài và trình bày cho Ngài những khát vọng của chúng ta.

Cầu nguyện là một trong những khía cạnh cơ bản nhất của Kitô giáo hoặc bất kỳ các tổ chức tôn giáo nào. Tuy nhiên, thường chúng ta không đề cập đến bản chất của việc cầu nguyện và bản chất thực sự của nó là gì?

Cầu nguyện thực sự là gì?

Giáo lý Hội thánh Công giáo bắt đầu phần cầu nguyện bằng một câu trích dẫn hùng hồn của thánh nữ Têrêxa thành Lisieux, thay cho định nghĩa chính yếu của cầu nguyện:

“Đối với tôi, cầu nguyện là sự hứng khởi của tâm hồn, là cái nhìn đơn sơ hướng về trời, là lời kinh tri ân và yêu mến giữa cơn thử thách cũng như lúc hân hoan” (GLCG 2558).

Sau đoạn trích dẫn này, Giáo lý tiếp tục bằng cách đưa ra giải thích sâu sắc hơn, mở rộng thêm cho định nghĩa của thánh Têrêxa.

“Cầu nguyện là nâng tâm hồn lên Chúa hay cầu xin Người ban cho những ơn cần thiết. Khi cầu nguyện, chúng ta bắt đầu với tâm tình nào? Với lòng kiêu hãnh và ý riêng ta, hay với tâm tình khiêm nhường và thống hối "thẳm sâu" (Tv 130,14)? "Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" (x. Lc 18, 14 ). Khiêm nhường là tâm tình căn bản của cầu nguyện, "vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải" (Rm 8,26). Khiêm nhường là tâm tình phải có để đón nhận được ơn cầu nguyện : trước mặt Thiên Chúa, con người chỉ là kẻ van xin” (GLCG 2559).

Cầu nguyện đơn giản là thừa nhận thực tế rằng Thiên Chúa là Chúa còn chúng ta thì không. Đây chính là lý do tại sao nhân đức chính của cầu nguyện là sự khiêm nhường, khi nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là “những kẻ ăn mày” trước mặt Thiên Chúa.

Tuy nhiên, cầu nguyện không phải chỉ là trình bày trước mặt Chúa những yêu cầu của chúng ta. Cầu nguyện tập trung vào mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.

Như Giáo lý đã nhấn mạnh “Người tín hữu phải tin, cử hành và sống mầu nhiệm đức tin trong tương quan sống động và thân tình với Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Cầu nguyện giúp người tín hữu sống tương quan này" (GLCG 2558).

Chúng ta thường quên rằng cầu nguyện là hướng về một mối tương quan và tình yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa. Nói chung chúng ta đi thẳng vào những yêu cầu, nhưng cần phải ưu tiên tập trung vào tình yêu chúng ta dành cho Thiên Chúa và làm thế nào để phát triển nó.

Đây chỉ là bước khởi đầu của việc cầu nguyện, bởi vì nó là một khái niệm sâu xa và đa diện, mất cả đời mới có thể hiểu được nó. Vì chúng ta không thể dò thấu được chiều sâu của Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể nào hiểu thấu đáo được kho tàng quý giá đó là cầu nguyện.

Philip Kosloski/Aleteia
Tác giả bài viết: G. Võ Tá Hoàng chuyển ngữ
Theo: https://gpquinhon.org/q/giao-ly/cau-nguyen-la-gi-3402.html

+ Niềm tin của con
+ Vòng tròn có Chúa
+ Cầu nguyện trước những điều khó hiểu
edit