Skip to main content

Tương giao với Chúa

Việc ngồi dưới chân Chúa phải là việc thường xuyên, không thể vì các bận rộn trong đời mà sao lãng, kể cả việc phục vụ Chúa.
Tương giao với Chúa
Việc ngồi dưới chân Chúa phải là việc thường xuyên, không thể vì các bận rộn trong đời mà sao lãng, kể cả việc phục vụ Chúa.

"Bà Macta bận rộn lo việc phục vụ" (Lc 10,40).

Lỗi của Macta không phải là phục vụ, vì đây là việc tốt nên làm. "Tôi phục vụ" là khẩu hiệu của mọi người trong vương quốc Thiên Chúa.

Lỗi cũng không phải ở chỗ là làm việc nhiều quá. Chúng ta không thể nào làm việc quá sức mình được. Chúng ta chỉ làm theo khả năng mà thôi. Chúng ta đã biết khả năng và phương tiện để phục vụ. Hãy để trí óc và bàn tay tham dự vào công việc của Chúa.

Macta đã vui vẻ tiếp đón người khách quí với cả tâm hồn mình. Nhưng lỗi lầm của bà mãi lo công việc đến nỗi quên Chúa, và chỉ còn nhớ đến công việc mà thôi. Mácta đã để cho công việc phục vụ lấn át mất sự tương giao của mình với Chúa.

Ta phải vừa làm Macta lại vừa làm Maria cùng một lúc mới được. Nghĩa là ta nên vừa siêng năng làm việc lại vừa năng tương giao với Chúa. Muốn được như vậy, ta cần nhiều ân sủng và sức mạnh của Chúa ban cho. Vì phục vụ bao giờ cũng dễ hơn là tương giao với Chúa.

Ngày xưa Giosuê diệt người Hamalec không mệt mõi. Nhưng Maisen lên núi cao chỉ huy, cần có hai người phụ tá đỡ cánh tay ông cho lúc nào cũng giơ cao hướng về Chúa. Vì khi cánh tay mõi, hạ xuống, là chiến trận dưới kia thua bại.

Càng làm công việc tâm linh bao nhiêu, thì lại càng mõi mệt nhanh bấy nhiêu. Cây sinh trái ngon nhất, bao giờ cũng khó trồng tỉa nhất. Ðức tính cao quí nhất lại là đức tính khó vun trồng nhất.

Bạn thân mến, khi ta không sao lãng ngoại vật, ta cũng cần để ý cho cuộc tương giao với Chúa không giảm sút. Việc ngồi dưới chân Chúa phải là việc thường xuyên, không thể vì các bận rộn trong đời mà sao lãng, kể cả việc phục vụ Chúa.

Ðiều quan trọng nhất cho sức khỏe tâm linh, điều quan trọng nhất cho vinh quang của Chúa, và điều quan trọng cho cuộc sống hữu dụng của ta là giữ mình trong mối tương giao thường xuyên với Chúa. Và phải sống sao cho cuộc sống tâm linh của ta được duy trì mãi mãi vượt lên trên tất cả những gì khác trong đời này.

Trích trong: Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
https://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot102.htm