Skip to main content

Dạy ẩn sĩ đọc kinh

Lời cầu nguyện không phải là để phô diễn những kiến thức uyên bác, mà chính là tâm tình tin tưởng phó thác.
A - A+
Dạy ẩn sĩ đọc kinh
Lời cầu nguyện không phải là để phô diễn những kiến thức uyên bác, mà chính là tâm tình tin tưởng phó thác.

Chuyện cổ nước Nga thuật lại câu chuyện của một học giả thông thái và một vị ẩn sĩ khiêm tốn như sau:

Một học giả đi dạo dọc theo bờ hồ, bỗng nghe có tiếng cầu kinh của một ẩn sĩ vang lại từ một hòn đảo giữa hồ. Ông lắng tai nghe một lúc rồi tiếp tục đi. Nhưng một lát sau ông cảm thấy khó chịu, bởi vì lời kinh của vị ẩn sĩ hoàn toàn sai lầm. Từ nội dung cho đến cách phát âm, tất cả đều sai.

Học giả liền thuê một chiếc ghe và chiều sâu và chèo sang hòn đảo, cốt chỉ để nhắc nhở cho vị ẩn sĩ thấy được những sai lầm của ông trong lúc cầu kinh. Học giả nói với vị ẩn sĩ:

- Này ông bạn, tôi nghĩ là bạn sẽ không chấp nhận khi tôi làm việc này cho ông bạn.

Nói xong, ông đọc một hồi những lời cầu kinh, không sai một chữ, một dấu phẩy, và dĩ nhiên với cách phát âm điêu luyện của một nhà học giả.

Trước khi trở lại ghe học giả còn giải thích thêm:

- Tôi chèo ghe tới đây cốt chỉ để giúp bạn đọc kinh cho đúng cách mà thôi.

Vị ẩn sĩ cảm ơn nhà học giả rối rít. Nhưng khi học giả vừa chèo ghe đến giữa hồ, ông bỗng nghe có tiếng động trên mặt nước. Quay nhìn lại, ông thấy vị ẩn sĩ đang đi trên mặt nước tiến về phía ông, và đứng trên mặt nước, vị ẩn sĩ nói với nhà học giả:

- Xin ngài vui lòng chỉ dạy cho tôi một lần nữa, vừa mới nghe xong lời kinh tôi đã quên cả rồi.

Dạy ẩn sĩ đọc kinh
Thiên Chúa vô cùng yêu thương mọi người, Ngài biết ta cần gì trước khi ta kêu xin. Ðiều làm cho Ngài yêu thích chưa hẳn là những lời hay ý đẹp của con người, hay câu kinh đọc đúng cung đúng cách.

Vị ẩn sĩ trong câu chuyện trên đây hẳn đã hiểu được bí quyết ấy. Lời kinh của ông không phải là để phô diễn những kiến thức uyên bác, mà chính là tâm tình tin tưởng phó thác của ông. Ðó là sức mạnh có thể khiến ông di chuyển được trên mặt nước.

Trích từ : Truyện Vui Suy Niệm
http://vntaiwan.catholic.org.tw/truyenvui/truyen019.htm

+ Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa
+ Chúa Giêsu dạy cầu nguyện