Skip to main content

Thắng vượt cái xấu

Chúng ta hãy cố gắng nhìn thấy và khuyến khích điều tích cực tốt lành nơi anh chị em, và làm điều tốt, vì gương tốt luôn nuôi dạy gương tốt.
Thắng vượt cái xấu
Trên con đường luyện tập đạo đức, mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng nhìn thấy và khuyến khích điều tích cực tốt lành nơi anh chị em, và nhất là cố gắng làm điều tốt, vì gương tốt luôn nuôi dạy gương tốt.


Ðại danh nhân Ấn Ðộ, ông Mahatma Ghandhi, đã có nhận định sâu sắc về bản tính con người như sau:

"Con người thường có khuynh hướng chỉ nhìn thấy những điều xấu nơi kẻ mình không ưa thích và luôn luôn gán cho kẻ thù làm điều xấu cả khi họ không làm như vậy".

Thật ra, điều xấu mà ta nhìn thấy nơi anh chị em thường tùy thuộc vào thái độ xét đoán vội vàng và có thành kiến của ta đối với kẻ khác. Vậy trên con đường luyện tập đạo đức, mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng nhìn thấy và khuyến khích điều tích cực tốt lành nơi anh chị em, và nhất là cố gắng làm điều tốt, vì gương tốt luôn nuôi dạy gương tốt.

Thắng vượt cái xấu
Có chàng thanh niên nọ bị đưa đi tử hình vì can tội giết người. Trước khi chịu xử tử, anh chỉ xin nhà vua một điều là hoãn lại giờ hành quyết hai ngày, để anh ta còn thời giờ đi thực hiện lời yêu cầu của một người bạn.

Tuy nghi ngờ anh có thể nhân dịp này mà trốn luôn, nhưng nhà vua nhân từ chấp nhận lời yêu cầu với điều kiện là có một người trong đám đông hiện diện chịu thế chỗ làm con tin, nếu chàng thanh niên chịu án tử hình này không trở lại đúng hẹn thì người bảo lãnh kia phải chết thay. Ra điều kiện xong, nhà vua thầm nghĩ là sẽ kho6g có ai trong đám đông xa lạ này dám liều nhận làm con tin.

Nhưng nhà vua đã lầm, có một người chịu đừng ra làm con tin thay thế, và anh thanh niên bị án tử hình kia được phép đi hai ngày.

Dư luận trong đám đông cho rằng chàng thanh niên kia sẽ bỏ trốn luôn. Nhưng đúng hai ngày sau, như đã hạn định, người thanh niên trở lại, phủ phục trước nhà vua và nói:

- Thưa ngài, tôi đã làm xong điều người bạn của tôi nhờ tôi làm. Giờ đây, tôi xin chịu chết.

Nhà vua tò mò hỏi lại:

- Tại sao người không bỏ trốn mà dám trở lại?

- Thưa ngài, vì tôi không muốn là người thất tín. "Không ai có thể bảo rằng sự trung tín sẽ biến mất khỏi con người".

Quay sang người chịu làm con tin thay thế, nhà vua hỏi:

- Còn người nữa, sao lại dám đứng ra chịu nhận làm con tin thay thế cho một người xa lạ mình chưa quen biết?

- Thưa ngài, tôi muốn làm thế vì muốn chứng tỏ rằng: "lòng nhân đạo và can đảm hy sinh cho kẻ khác vẫn hiện diện trên trần gian này".

Nhà vua chưa kịp ra lệnh tử hình, thì từ trong đám đông, người con trai của nạn nhân bị chàng thanh niên giết chết bước ra phủ phục dưới chân nhà vua và nói:

- Thưa ngài, giờ đây tôi muốn xin ngài tha thứ cho chàng thanh niên bị tội kia. Tôi và gia đình tôi đã tha thứ cho anh ta rồi, vì chúng tôi cũng muốn chứng minh rằng: "Trong xã hội con người vẫn còn có thực hành sự tha thứ cho nhau".

Thế là nhà vua không những tha tội chết cho chàng thanh niên bị kết án, mà còn vui mừng vì trong vương quốc của ngài "vẫn còn có những người sống trung tín giữ lời hứa, còn có người can đảm hy sinh cho kẻ khác, và nhất là còn có người thực hành sự tha thứ."

Thắng vượt cái xấu
Quý vị và các bạn thân mến,

Gương tốt phát sinh gương tốt. Ánh sáng phát sinh ánh sáng. Câu chuyện vui trên đây đưa chúng ta trở về với giáo huấn của Thánh Phaolô tông đồ khi ngài khuyên các tín hữu Rôma: "Ðừng báo oán, đừng tích chứa hận thù, nhưng hãy dùng điều tốt để thắng điều xấu" (Rm 12:17-19). Là người Kitô, chúng ta đã thực hành lời khuyên trên của Thánh Phaolô Tông đồ đến mức độ nào rồi.

Lạy Chúa, chúng con ưa thích và muốn làm điều tốt, nhưng rất nhiều khi không làm được. Xin thương ban ơn củng cố sự thiện chí còn non yếu của chúng con để mỗi ngày chúng con mỗi tiến thêm trên con đường làm điều tốt, phục vụ anh chị em chung quanh. Amen.


Trích trong Mạch Nước Trường Sinh
http://vntaiwan.catholic.org.tw/machnuoc/mach015.htm

+ Xin lỗi, tha thứ, cảm ơn
+ Hãy tha thứ cho những khuyết điểm, sai lầm của mình và tiến bước