Skip to main content

Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ

Trong Thiên Chúa chỉ có lòng yêu thương và sự tha thứ, Ngài đã quên hết mọi lầm lỗi của chúng ta, dầu có nặng nề xúc phạm đến Ngài.
Thiên Chúa là Đấng hay tha thứ
Trong Thiên Chúa chỉ có lòng yêu thương và sự tha thứ, Ngài đã quên hết mọi lầm lỗi của chúng ta, dầu có nặng nề xúc phạm đến Ngài.


Một bà đạo đức nọ đồn thổi là được Chúa cho thị kiến. Vị linh mục sở tại liền đến xin bà cho biết một bằng chứng về việc gặp Chúa.

Vị linh mục nói như sau:

- Lần sau, nếu Chúa có hiện ra với bà thì bà hãy xin Ngài nói ra một tội tôi đã phạm, mà chỉ có một mình Ngài biết. Chỉ bấy nhiêu thôi.

Một tháng sau, người đàn bà trở lại, Cha sở liền hỏi xem Chúa có hiện ra và trả lời câu hỏi của bà về mình như thế nào. Bà xác quyết là Chúa đã hiện ra với Bà. Cha sở hỏi:

- Vậy bà có đặt câu hỏi của tôi với Chúa không? Và Chúa đã trả lời như thế nào?

- Thưa con đã hỏi Chúa và Ngài nói: hãy nói với Cha sở: "Ta đã tha thứ mọi tội lỗi của ngài hết rồi, nên Ta không còn muốn nhắc lại nữa".


Thiên Chúa là Ðấng hay tha thứ
Quí vị và các bạn thân mến,

Tội là một điều gì xấu và ám ảnh, con người cứ bối rối để mặc cảm tội lỗi dày vò. Tệ hơn nữa là có những người lại nhìn vào tội lỗi của người khác. Hình như những người đó cảm thấy nhẹ nhõm và tự cao khi thấy có người khác cũng phạm tội nhiều hơn mình. Ðây là một tật xấu rất thông thường của chúng ta, môt tật xấu nguy hại phá hủy tình thân nghĩa với kẻ khác.

Làm người, ai cũng mỏng dòn yếu đuối, dễ lầm lỗi, sai sót. Thế nhưng, chúng ta lại không muốn tha thứ cho kẻ khác mà lại muốn tội của họ trầm trọng hơn tội của mình. Chúa Giêsu mỗi khi làm phép lạ chữa lành cho một người, Ngài thường nói: "Tội con đã được tha" (Mc 2:9). Tha thứ tội lỗi, quên đi cái xấu là bước đầu để được vui sống, để được bình an, được lành mạnh.

Câu chuyện trên giúp cho chúng ta hiểu thêm rằng Thiên Chúa không để ý đến, ít đếm xỉa gì đến tội lỗi của chúng ta khi chúng ta đã thành tâm ăn năn sám hối. Trong Thiên Chúa chỉ có lòng yêu thương và sự tha thứ, Ngài đã quên hết mọi lầm lỗi của chúng ta, dầu có nặng nề xúc phạm đến Ngài. Chúa yêu thương chúng ta vì chúng ta yếu đuối. Thánh Phaolô Tông đồ đã tâm sự: "Ở đâu có tội lỗi thì nơi đó đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa" (Rm 5:20). Cũng như bà mẹ nhìn thấy đứa con tập đi bị té ngã nhiều lần, bà âu yếm chạy đến đỡ con dậy và khuyến khích con hãy tập đi cho giỏi hơn. Có hai điều chúng ta cần khắc phục hôm nay:

1./ Thiên Chúa không nhớ tội một ai thì tôi cũng không được nhìn tội lỗi, cái xấu của bất cứ ai, nhất là những người cùng sống chung với tôi. Tôi cũng không được xét đoán một ai để khỏi bị xét đoán. (x. Mt 7:1)

2./ Tôi biết chắc rằng Chúa thương tôi trên hết mọi sự: Ngài đã chết vì tôi. Tôi phải vui mừng luôn, tôi phải tích cực lạc quan luôn, không được để gánh nặng tội lỗi tiếp tục đè nặng trên tôi. Tôi phải xin ơn Chúa giúp để chiến thắng cám dỗ.

* * *

Lạy Chúa, là Ðấng sẽ trả công bội hậu cho mọi người theo việc họ làm. Chỉ nơi Chúa, linh hồn con được an vui; do chỉ mình Ngài, con được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là đá tảng, là ơn cứu độ của con; Chúa là chiến lũy của con, con sẽ không hề nao núng.

Lay Chúa, xin thương tha thứ mọi tội lỗi con đã phạm, và giúp con sẵn sàng tha thứ những lỗi lầm của anh chị em xung quanh. Amen.


Trích từ: Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (4)
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau4/4phut002.htm

+ Tha thứ là phương tiện linh nghiệm giải thoát các đẳng linh hồn
+ Lòng bao dung có thể hoán cải tâm hồn