Skip to main content

Thiên Chúa bị lãng quên

"Con người sống như Thiên Chúa đã chết". Ðó là một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng cho mọi người chúng ta,...
A - A+
Thiên Chúa bị lãng quên
Thiên Chúa mà chết đi khỏi tâm hồn con người thì con người cũng bị thiệt hại, bị hủy diệt theo.

Không nên than trách kẻ khác, nhưng hãy tự kiểm điểm đời sống mình.

Thầy Andrê có kể câu chuyện vui như sau:

Thần dữ Satan một hôm triệu tập tất cả những sứ giả của mình lại để sai đi đến với con người với một sứ mệnh duy nhất là giải thích cho con người biết Thiên Chúa đã chết. Các sứ giả ra đi nhưng không bao lâu sau tất cả đều trở lại đông đủ. Thần dữ Satan ngạc nhiên hỏi:

- Tại sao các người thực hiện công tác nhanh như thế? Hay là có chuyện gì trục trặc.

Các sứ giả đồng thanh đáp:

- Thưa ngài, chúng tôi không còn việc gì để làm nữa bởi vì tất cả những nơi chúng tôi đi qua trên trần gian, nơi nào con người cũng đều sống như Thiên Chúa đã chết rồi. Họ thù hận nhau, hiềm khích nhau, gian tham, trộm cắp của cải, không có gì xấu mà con người không làm, dù có nhiều người vẫn còn xưng mình là kẻ tin Thiên Chúa, nhưng nếp sống của họ không còn biểu lộ niềm tin này nữa và ngược lại như loan báo là Thiên Chúa đã chết rồi, như vậy thì chúng ta không cần tốn công thu phục con người làm chi nữa.

Thiên Chúa bị lãng quên
Quý vị và các bạn thân mến,

"Con người sống như Thiên Chúa đã chết". Ðó là một lời cảnh tỉnh nghiêm trọng cho mọi người chúng ta, những đồ đệ của Chúa Giêsu suy nghĩ và đem ra kiểm điểm lại đời sống mình. Thiên Chúa mà chết đi khỏi tâm hồn con người thì con người cũng bị thiệt hại, bị hủy diệt theo. Xã hội chúng ta đang sống, đất nước quê hương chúng ta đang cần những vị thánh, đồ đệ của Chúa Giêsu. Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách Ðường Hy Vọng, đã có những suy nghĩ sau đây:

"Ðừng vì đó mà tha hồ làm gương xấu để Chúa làm phép lạ mỗi ngày. Con tim Hội Thánh vì Chúa Giêsu đã lập Hội Thánh và chỉ lập Hội Thánh ấy thôi. Con đau khổ vì những bất toàn nơi bộ mặt nhân loại của Hội Thánh, nhưng con liên đới vì những bất toàn ấy. Vậy mỗi ngày chúng ta không nên than trách kẻ khác xấu mà tự kiểm điểm và canh tân chính mình theo ánh sáng Phúc Âm của Chúa."

Thiên Chúa bị lãng quên
Lạy Chúa, xin thương ban cho nhân loại nhiều vị thánh. Xin ban cho quê hương đất nước chúng con nhiều vị thánh. Những của cải vật chất, con người có thể sản xuất được, mua được, nhưng những con người thánh thì chỉ có Chúa mới làm nên được mà thôi.

Lạy Chúa ,xin thương giúp chúng con canh tân đời sống, cho chúng con được trở nên những con người thánh, làm sáng danh Chúa, phục vụ anh chị em trong môi trường chúng con đang sống. Amen.

Trích từ : Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày
http://vntaiwan.catholic.org.tw/phutcau3/3phut126.htm

+ Ngày hôm nay
+ Hiền lành và khiêm nhượng