Skip to main content

Sức mạnh

Sức mạnh của con người không chỉ thể hiện qua việc người đó đã vượt qua bao nhiêu thử thách mà còn ở cách họ đã đối đầu với những thử thách ấy ra sao.
Sức mạnh
“Sức mạnh của con người không chỉ thể hiện qua việc người đó đã vượt qua bao nhiêu thử thách mà còn ở cách họ đã đối đầu với những thử thách ấy ra sao.”

 

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện bằng bờ vai rộng lớn mà còn ở sự ấm áp của vòng tay mở ra để sẻ chia, che chở.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua sự quyết đoán trong từng lời nói mà còn ở sự dịu dàng, trìu mến của những lời thì thầm.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện ở chỗ người đó có bao nhiêu bè bạn mà còn xuất phát từ tình cảm người ấy dành cho những người xung quanh nhiều như thế nào.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua việc người đó đã từng yêu những ai mà còn ở việc người đó đã thực sự yêu say đắm như thế nào.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua việc người đó đã vượt qua bao nhiêu thử thách mà còn ở cách họ đã vượt qua những thử thách ấy ra sao.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn cần phải được chứng minh bằng hành động.

- Tuệ Nương
Theo Inspirations Stories

+ Sức mạnh và cam đảm
+ Tạm dừng ... :)
+ Hãy biết quý trọng từng giây phút mà bạn có !