Skip to main content

Sức mạnh

Sức mạnh của con người không chỉ thể hiện qua việc người đó đã vượt qua bao nhiêu thử thách mà còn ở cách họ đã đối đầu với những thử thách ấy ra sao.
A - A+
Sức mạnh
“Sức mạnh của con người không chỉ thể hiện qua việc người đó đã vượt qua bao nhiêu thử thách mà còn ở cách họ đã đối đầu với những thử thách ấy ra sao.”

 

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện bằng bờ vai rộng lớn mà còn ở sự ấm áp của vòng tay mở ra để sẻ chia, che chở.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua sự quyết đoán trong từng lời nói mà còn ở sự dịu dàng, trìu mến của những lời thì thầm.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện ở chỗ người đó có bao nhiêu bè bạn mà còn xuất phát từ tình cảm người ấy dành cho những người xung quanh nhiều như thế nào.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua việc người đó đã từng yêu những ai mà còn ở việc người đó đã thực sự yêu say đắm như thế nào.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện qua việc người đó đã vượt qua bao nhiêu thử thách mà còn ở cách họ đã vượt qua những thử thách ấy ra sao.

+ Sức mạnh của một người không chỉ được thể hiện bằng lời nói mà còn cần phải được chứng minh bằng hành động.

- Tuệ Nương
Theo Inspirations Stories

+ Sức mạnh và cam đảm
+ Tạm dừng ... :)
+ Hãy biết quý trọng từng giây phút mà bạn có !