Skip to main content

Sức sống mới

Mọi sự vật trên đất cần phải được thay mới. Không tạo vật nào tự nó tiếp tục tồn tại mãi được.
Sức sống mới
Mọi sự vật trên đất cần phải được thay mới. Không tạo vật nào tự nó tiếp tục tồn tại mãi được.


"Chúa đổi mới bộ mặt địa cầu" (Tv 103,30)

Mọi sự vật trên đất cần phải được thay mới. Không tạo vật nào tự nó tiếp tục tồn tại mãi được.

Ngay cây cỏ cũng không mòn mõi vì lo lắng, không tổn thọ vì lao lực, nhưng phải thấm nước mưa từ trời và hút những chất dinh dưỡng quí giá chôn dấu từ đất. Cây bá hương ở Libăng do Chúa trồng chỉ tồn tại vì nó tiếp tục nhận được dòng nhựa sống hút lên từ lòng đất.

Con người chúng ta cũng vậy, không ai có thể tiếp tục sống nếu không được Chúa làm cho mới. Như thân xác cần được thức ăn bồi dưỡng thường xuyên, tâm linh chúng ta cũng cần được bồi dưỡng bằng Lời Chúa hằng ngày.

Các phẩm tính của ta sinh ngột ngạt cho đến mức nào, nếu ta quên đi những phương cách mà ân sủng Chúa cung cấp cho đời sống ta được phong phú.

Có những người gọi tên Thiên Chúa nhưng vẫn sống nghèo nàn, èo uột trong tâm linh, là vì không chuyên cần trong việc đọc Thánh Kinh là Lời Chúa và cầu nguyện riêng tư với Chúa.

Nếu phần đạo đức của chúng ta có thể tồn tại mà không cần đến Chúa, thì phần ấy đã không do Chúa đưa đến, mà chỉ là một cơn mê. Nếu Chúa sinh ra nó, nó phải chờ đợi trông mong Chúa như cây cỏ, như hoa chờ sương móc.

Không có sự phục hồi sức lực thường xuyên, chúng ta không thể nào chống lại nổi những cuộc tấn công của hỏa ngục hay là những biến cố bên ngoài cũng như những tranh đấu bên trong.

Khi cơn lốc đã được buông ra, khốn thay cho cây nào không chịu hút nhựa dinh dưỡng. Nó sẽ bật gốc dễ dàng. Khi những cơn bão biển nổi lên, khốn thay cho những con tàu nào không tăng cường cột buồm, cũng không bỏ neo hay không tìm nơi trú ẩn.

Nếu chúng ta không chịu bồi dưỡng, cứ để mặc cho tâm linh suy nhược, chắc chắn kẻ thù sẽ thu toàn lực và đánh một trận ác liệt để thắng chúng ta. Rồi chúng ta sẽ gặt lấy đau đớn, tủi nhục.

Chúng ta hãy đến thật gần với nguồn ơn phúc và nhận lấy lời hứa của Chúa, đó là "Sức Mới" Chúa ban cho mỗi ngày khi ta tin cầu Chúa.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot87.htm

+ Mười lăm lời khuyên của Thánh Padre Piô cho những ai đang đau khổ
+ Mười một câu châm ngôn sống của thánh An Phong