Skip to main content

Ai cũng học làm người

"Học làm người" là việc học suốt đời, chẳng thể nào tốt nghiệp được.
Ai cũng học làm người
"Học làm người" là việc học suốt đời, chẳng thể nào tốt nghiệp được.

  • "Học làm người" là việc học suốt đời, chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử, sau khi tốt nghiệp đại học, liền học thạc sĩ, rồi lại học tiến sĩ.

Sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã hoàn thành luận án tiến sĩ, nên vô cùng vui mừng.

Một hôm người đồ đệ này trở về, thưa với ngài Tinh Vân: "Bạch Sư Phụ, nay con đã có học vị tiến sĩ rồi, sau này con phải học những gì nữa?"

Ngài Tinh Vân bảo: "Học làm người". Học làm người là việc học suốt đời, chẳng thể nào tốt nghiệp được.

Ngài Tinh Vân cho rằng, bất luận là sĩ nông công thương, người ở tầng lớp nào, có học tập là có tiến bộ.

Nay cùng chia sẻ với mọi người về những điều cần phải học.


Thứ nhất, "học nhận lỗi".


Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng.

Thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Đối tượng mà mình nhận lỗi có thể là cha mẹ, bạn bè, mọi người trong xã hội; thậm chí, nhận lỗi với con cái hay là người không tốt đối với mình.

Nhận lỗi như vậy bản thân chẳng mất mát gì; ngược lại, còn thể hiện được sự độ lượng của bản thân.

Học nhận lỗi là một điều rất tốt, là sự tu tập lớn.


Thứ hai "học nhu hòa".


Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta lại mềm. Đi hết cuộc đời, răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên.

Cho nên cần phải học mềm mỏng, nhu hòa, thì đời con người ta mới có thể tồn tại dài lâu được; chứ cứng làm chi cho chịu thiệt thòi.

Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

Người ta thường hình dung: những người cố chấp thì tấm lòng của họ, tính cách của họ, rất lạnh, rất cứng, y như một miếng sắt vậy.

Nếu chúng ta có thể điều hòa hơi thở, điều hòa thân tâm, dần dần điều phục tâm, như ngựa hoang, như vượn chuyền cành, khiến cho nó nhu hòa mềm mại, thì cuộc sống mới vui tươi hơn, mới lâu dài được.


Ai cũng học làm người

Thứ ba "học nhẫn nhục".


Thế gian này nếu nhẫn được một chút, thì sóng yên biển lặng, lùi một bước, thì biển rộng trời cao.

Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ.

Nhẫn, chính là biết xử sự, biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

Các vị muốn sống, muốn sinh tồn, muốn sinh mạng, thì cần phải biết nhẫn; có thể hiểu rõ những đúng sai, thiện ác, tốt xấu của thế gian; thậm chí, chấp nhận nó.


Thứ tư "học thấu hiểu".


Thiếu thấu hiểu lẫn nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm.

Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?


Thứ năm, "học buông bỏ".


Cuộc đời như một chiếc va li, lúc cần dùng thì xách lên, không cần dùng nữa thì đặt nó xuống. Lúc cần đặt xuống lại không đặt xuống, cũng như kéo một túi hành lý nặng nề; không tự tại chút nào cả.

Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng, bao dung, mới làm cho người ta chấp nhận mình; biết buông bỏ thì mới có thể tự tại được.


Ai cũng học làm người

Thứ sáu "học cảm thương".


Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỷ, nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm thương.

Cảm thương là tâm thương yêu, tâm bồ tát, tâm bồ đề.

Trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói, làm tôi cảm thương; cho nên, tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm thương.


Thứ bảy "học sinh tồn".


Để sinh tồn chúng ta phải duy trì, bảo vệ, thân thể khỏe mạnh.

Thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình bạn bè yên tâm.

Cho nên, đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.


Chúc bạn bè thân hữu cùng cố gắng!Lise Tardif

Người chuyển dịch: Liên Hải
http://tinmung.net/GIADINH/CungNgamNghi/2011/07/AiCungHocLamNguoi.htm

Ngồi trên tài năng của mình

Bạn có thể cảm thấy "tài năng" của bạn chẳng có gì đặc biệt nhưng bản thân nó lại có thể đặc biệt hơn bạn nghĩ. đọc tiếp...

Học cách để tha thứ

Biết tha thứ cho những người làm ta đau đớn sẽ mang lại một cảm giác yên bình mà ta không thể có được khi ôm riết lấy mối hận thù. đọc tiếp...