Skip to main content

Tre thân vuông

Chúa là Chúa của những việc bất ngờ, Ngài tác tạo cuộc đời chúng ta theo các mục đích cao quí.
Tre thân vuông
Chúa là Chúa của những việc bất ngờ, Ngài tác tạo cuộc đời chúng ta theo các mục đích cao quí.

Tại Nhật Bản, người ta tính ra có hơn tám mươi loại tre. Ða số tre dễ trồng, rẻ tiền và nhiều công dụng. Nhưng có một loại tre đặc biệt gọi là tre vuông. Thứ tre này bán rất đắt.

Thân tre thường là tròn, nhưng một nhà nông có sáng kiến sản xuất một loại tre thân vuông. Ông ta chọn những cây tre nhỏ và đóng hai khúc gỗ hình chữ "L" đối nhau chung quanh cây tre non. Thân cây tre càng lớn thì càng đụng vào khung gỗ cho đến một lúc thân cây tre lớn chật cả khung gỗ, nhưng không có lối nào phát triển nữa, đành phải phát triển trong khung gỗ. Nhà nông còn tạo cho mặt ngoài của tre có những hình dạng đẹp khắc sẵn bên trong hai khung gỗ hình chữ "L".

Tất nhiên cây tre vuông rất khó chịu vì không được thong thả tự do như những cây tre thường khác. Nhưng khi cây tre đã đạt đến đúng tầm cỡ và già đủ, nhà nông đốn tre xuống. Những thân tre tròn chất lên xe đưa đi một nơi tiêu thụ, còn những cây tre thân vuông được đốn xuống cẩn thận, giao cho những nơi mua tre vuông để xây cất những ngôi nhà sang trọng.

* * *

Có lẽ Chúa cũng đang khuôn rập cuộc đời của mỗi chúng ta qua những quá trình khác thường và đau đớn. Nhưng Chúa là Chúa của những việc bất ngờ, Ngài tác tạo cuộc đời chúng ta theo các mục đích cao quí. Chúng ta có bằng lòng chịu khổ trong hiện tại để có thể nhìn thấy tương lai hữu dụng cho Chúa hay không?

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot21.htm

Để Chúa nhào nặn

Nếu bạn thấy đang gặp rắc rối, hãy phó thác và hãy để cho Chúa điều khiển và hướng dẫn cuộc đời của bạn. đọc tiếp...

Giá mà

Bạn có bằng lòng sống mãi với quá khứ "giá mà" chăng?
Khi bạn nói "giá mà", bạn đã không ý thức được việc Chúa có thể khiến một hoàn cảnh xấu trở nên tốt.
đọc tiếp...