Skip to main content

Khi Chúa can thiệp

Cuộc đời thay đổi của Y-kê-ta cho ta thấy có một Thượng Ðế toàn năng, có quyền thay đổi được những con người xấu xa nhất.
Khi Chúa can thiệp
Tội ác và sự tàn bạo của con người trên thế giới này không phải là bằng cớ Chúa không hiện hữu, nhưng là bằng cớ con người, không chịu trở về đầu phục Ngài để được biến đổi.

     Khi thấy cảnh tàn ác của con người trên mặt đất nhiều người vội kết luận rằng: “Không làm gì có một Thượng Ðế đầy tình thương. Và nếu có Thượng Ðế, tại sao con người lại đau khổ như thế. Sao Ngài không ngăn cấm những kẻ bạo hành”.

     Nhưng ta nên xét vấn đề theo khía cạnh khác. Ta thử nghĩ thế giới này sẽ tồi tệ như thế nào nếu Thượng Ðế không hiện hữu. Cứ xem trường hợp của Y-kê-ta thì rõ:

     Y-kê-ta là một người trong nhiều năm đã gây đau thương cho biết bao nhiêu người trong rừng Ê-qua-đo. Hắn giết nhiều người quá đến nỗi không còn nhớ là giết bao nhiều người nữa.

     Năm 1956, Y-kê-ta giết chết Nit-sinh, một nhà truyền giáo đã vào rừng Ê-qua-đo tiếp xúc với dân tộc Cô-ca.
     Nhưng Chúa đã can thiệp bạn của Nit-sinh, vì thương người Cô-ca chưa biết Chúa và sống lầm than trong tội, đã đến tận nơi gặp Y-kê-ta. Dần dần Y-kê-ta được cảm hóa và tin nhận Chúa.
     Năm 1992, bà vợ của Nit-sinh đã đến thăm Y-kê-ta trong rừng Ê-qua-đo nhân ngày kỷ niệm 36 năm chồng bị giết, không phải là để trả thù, nhưng để trao tặng cho anh ta cuốn kinh Tân Ước bằng ngôn ngữ Cô-ca.
     Ác tính trong một con người Y-kê-ta đã bị chế ngự bằng quyền năng của Chúa trên cuộc đời anh ta. Lòng tin của anh đặt vững nơi Chúa, đã thay đổi anh và anh trở thành một người mới, biết thương yêu đồng bào thay vì chém giết tàn nhẫn.

Khi Chúa can thiệp
     Tội ác và sự tàn bạo của con người trên thế giới này không phải là bằng cớ Chúa không hiện hữu, nhưng là bằng cớ con người, không chịu trở về đầu phục Ngài để được biến đổi. Cuộc đời thay đổi của Y-kê-ta cho ta thấy có một Thượng Ðế toàn năng, có quyền thay đổi được những con người xấu xa nhất.

Trích từ : Giọt Nước Mắt Cuối Cùng
http://vntaiwan.catholic.org.tw/giotnuoc/giot50.htm

Cộng tác với ơn Chúa

Thiên Chúa không đối xử với chúng ta như những con bù nhìn, nhưng luôn coi trọng chúng ta như những cộng tác viên của Người. đọc tiếp...