Skip to main content

Mở rộng tâm hồn

Chúng ta hãy cố gắng mở rộng tâm hồn quảng đại, để nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em cần tình liên đới và sự giúp đỡ của chúng ta.
Mở rộng tâm hồn
Chúng ta hãy cố gắng mở rộng tâm hồn quảng đại và đôi mắt bén nhạy, để nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em cần tình liên đới và sự giúp đỡ của chúng ta.

Chuyện cổ tích Ấn Ðộ có kể lại rằng:

Tại một vương quốc xa xôi kia, một hôm nhà vua nói với các quan cận thần rằng:

- Hôm nay ta cảm thấy rảnh rỗi, ta muốn tìm và thưởng công cho những người dân quảng đại nhất trong vương quốc của ta. Ta sẽ cải trang thành người ăn mày nghèo khổ đi khắp nơi, bất cứ ai có cử chỉ quảng đại đối với ta, thì ta sẽ thưởng họ hơn gấp trăm lần.

Thế là hôm sau, nhà vua cải trang thành người ăn mày đi khắp nơi trong vương quốc. Ngày này qua ngày khác, nhà vua giả làm người nghèo nhất đi khắp nơi mà không được ai chú ý, chăm sóc hay trợ giúp cho điều gì cả.

Buồn bã trở về cung điện, nhà vua tâm sự với các quan cận thần như sau:

- Vương quốc của ta đã đến lúc rất suy đồi, vì các thần dân đối xử với nhau không dựa trên đạo làm người và tình yêu thương liên đới, nhưng lại dựa trên những mức độ của cải lẫn vật chất của tha nhân. Ai có tiền của thì được trọng vọng, ca tụng, chào chúc. Không có tiền của mà đi làm người ăn mày như ta thì không một ai thèm đoái nhìn.

* * *

Thử tưởng tượng xem. Chúa Giê-su Kitô đến thăm cộng đoàn chúng ta trong dung mạo một người anh chị em nhỏ bé, nghèo khổ, bơ vơ, đang cần tình thương và tình liên đới của chúng ta trợ giúp cho qua cơn thử thách. Ngài có được chúng ta lưu ý tiếp đón hay không. Trong dịp mừng lễ, chúng ta có thói quen trao gửi cho nhau những lời cầu chúc tốt đẹp nhất và cho người thân, bạn bè, những quả này quả nọ. Chúng ta hãy cố gắng mở rộng tâm hồn quảng đại và đôi mắt bén nhạy, để nhìn thấy những nhu cầu của anh chị em cần tình liên đới và sự giúp đỡ của chúng ta.

Là những đồ đệ của Chúa, chúng ta biết rõ hơn ai hết lời dạy của Chúa Giêsu Kitô, đây không còn là chuyện tưởng tượng nữa, nhưng là thực tại được mặc khải, đó là Chúa Giêsu Kitô, Thầy chúng ta, đã đồng hóa mình với anh chị em chung quanh ta, nhất là đối với những kẻ mà Ngài gọi là bé nhỏ nhất trong xã hội con người.

Chúa Giêsu đã xác nhận rõ ràng:

"Những gì các con làm cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các con làm cho chính Ta. Ta đói, các con cho Ta ăn. Ta rách, trần truồng, các con cho Ta mặc ấm. Ta khát, các con cho Ta uống. Ta đau yếu, các con đến chăm sóc. Ta bị cầm tù, các con đến viếng thăm".

Chúa Giêsu không đòi hỏi tất cả các đồ đệ của Ngài phải thực hiện những công việc to lớn được mọi người chú ý, nhưng những việc nhỏ bé, đơn sơ trong cuộc sống thường nhật để chứng tỏ tình yêu thương và tinh thần quảng đại phục vụ của chúng ta đối với anh chị em chung quanh. Những việc đơn sơ bé nhỏ để phục vụ, một nụ cười, một lời nói thông cảm thì lúc nào cũng có. Tâm hồn quảng đại nhạy cảm sẽ giúp cho đôi mắt của chúng ta sáng hơn để nhìn thấy những gì cần phải làm, để chứng tỏ đức tin và tình thương của chúng ta đối với Chúa là điều thiết thực, chứ không phải là lời nói suông cho qua lúc.

Lạy Chúa, xin mở mắt cho con nhìn thấy những lần Chúa đến với con qua tha nhân, nhất là nơi những người nghèo đói cả về tinh thần lẫn thể xác. Xin cho con một con tim đầy trần tâm tình của Chúa, để có thể dấn thân phục vụ Chúa và anh chị em mỗi ngày một hữu hiệu hơn.