Skip to main content

Thập giá và tình yêu

"Chúng ta biết rằng trong tất cả mọi sự, Thiên Chúa cộng tác vào để mang lại điều tốt đẹp cho những ai yêu mến Người".
A - A+
Thập giá và tình yêu
"Chúng ta biết rằng trong tất cả mọi sự, Thiên Chúa cộng tác vào để mang lại điều tốt đẹp cho những ai yêu mến Người".

Thầy Napoléon Almoint đã kể câu chuyện vui sau đây:

Một hôm, Chúa Giêsu hiện ra với hai trong số muôn vàn môn đệ của mình, và Ngài đưa họ đến một đầu đường, rồi trao cho mỗi người một cây thánh giá giống nhau và nói:

- Mỗi người các con hãy vác lấy thập giá này đi đến cuối đường trước mặt. Thầy sẽ đợi các con ở đó.

Nói xong, Chúa biến đi. Hai đồ đệ bắt đầu vác lấy thập giá mình.

Người thứ nhất vác lấy thập giá của mình cách nhẹ nhàng, chân rảo bước ngày càng nhanh, xem ra như không có vấn đề gì cản trở hay gây phiền phức cho anh cả. Nội trong ngày, anh đã đến cuối đường và gặp Chúa Giêsu đứng chờ sẵn nơi đó.

Người thứ hai, mãi sang chiều ngày hôm sau mới đi trọn con đường. Có vẻ anh rất mệt mỏi, không còn vác nổi mà chỉ còn biết kéo lê cây thập giá. Thập giá của anh xem ra mỗi lúc một nặng đi. Anh gần như kiệt sức. Vừa gặp Chúa, anh phàn nàn ngay:

- Chúa đối xử bất công quá. Chúa cho con cây thập giá rất nặng. Còn anh kia, thì Chúa cho cây thập giá nhẹ hơn, nên anh đã đến trước con từ lâu rồi.

Gương mặt vui tươi của Chúa bỗng trở nên nghiêm nghị. Chúa đáp:

- Này con, ta không đối xử bất công đâu. Hai cây thập giá giống nhau và nặng bằng nhau. Con đừng trách thập giá nào nhẹ, nó trở nên nặng là gì trong tâm hồn con. Ngay từ lúc đầu, trong suốt thời gian đi trên quãng đường ta chỉ, con luôn luôn than phiền, trách móc, thập giá nặng, và càng than phiền, thì thập giá càng trở nên nặng nề. Người bạn đồng hành với con đã đến trước vì lúc nào trong tâm hồn cũng tràn đầy yêu thương. Tình yêu thập giá làm cho thập giá của anh ta trở nên nhẹ nhàng.

* * *

Nhìn về kinh nghiệm ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, thánh Phaolô tông đồ đã tâm sự với các tín hữu Rôma bí quyết sống sao đây:

"Chúng ta biết rằng trong tất cả mọi sự, Thiên Chúa cộng tác vào để mang lại điều tốt đẹp cho những ai yêu mến Người".

Phải, Chúa Giêsu đòi hỏi những ai yêu mến Ngài là môn đệ Ngài phải từ bỏ gia đình, phải từ bỏ quyền làm chủ tiền bạc. Ngài mời gọi:

"Hãy vác lấy thập giá. Ai không vác lấy thập giá mình, thì không xứng đáng làm môn đệ Ta. Ai theo Ta mà không ghét cha, mẹ, vợ, con, thì không xứng đáng làm môn đệ Ta. Ai không từ bỏ tất cả của cải, thì không xứng đáng làm môn đệ Ta".

Lạy Chúa Giêsu, sao Chúa bắt con ghét những người thân yêu của con sao? Của cải đâu phải xấu, có khi lại rất cần, sao Chúa bắt con từ bỏ? Nhưng đây lại chính là trung tâm của sứ điệp Chúa muốn tất cả các đồ đệ mình thực hành. Xin Chúa cho con hiểu ý Chúa. Chúa muốn dạy con rằng ai theo Chúa phải là người của muôn người, người không biên giới, vượt trên giới hạn hẹp hòi của ích kỷ, của gia đình, màu da, chúng tộc. Ai theo Chúa thì làm tất cả vì cộng đồng nhân loại. Ai theo Chúa thì từ bỏ tất cả, xem mục đích trên hết là phục vụ Nước Trời. Ai theo Chúa, thì sử dụng mọi sự để làm ích cho anh chị em, không để lại gì cho mình. Con sẽ được tất cả chỉ khi lòng con trống rỗng thụ tạo, thì con sẽ được đầy Chúa như Mẹ Maria.

Vâng, lạy Chúa, xin cho tâm hồn con được tràn đầy Chúa, được tràn tình yêu vì Chúa là tình yêu để thập giá mà Chúa muốn con vác trên đường theo Chúa không còn đè nặng trên con nữa, không cản trở con mau mắn vui tươi tiến đến gặp Chúa và gặp gỡ anh chị em trong Chúa.