Skip to main content

Con người là kẻ thù của chính mình

Chỉ có yêu thương, tha thứ mới là khí giới tiêu diệt được kẻ thù.
A - A+
Con người là kẻ thù của chính mình
Mỗi người là một kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình. Chính khi chúng ta cưu mang thù hận là lúc chúng ta tự tạo nên kẻ thù và tự tiêu diệt chính mình.

Đời nước Tề, có một người nằm mơ thấy có người đem gươm vào nhà ông mắng chửi rồi giận dữ bỏ đi, ông ta giật mình tỉnh dậy. Nhưng không tài nào ngủ lại được nữa, sáng hôm sau, ông nói với một người bạn:

"Từ thuở nhỏ đến giờ, tôi vốn là người trí dũng. Ðến nay đã 80 tuổi, tôi chưa hề bị ai hạ nhục thế mà đêm qua có người đến làm nhục tôi, tôi cảm thấy bứt rứt và cố tìm hay gặp được người đó, bằng không tôi phải chết mất".

Thế là ngay sáng hôm ấy, ông cùng người bạn đi tìm kẻ thù đã khiêu khích mình. Năm ngày trôi qua, nhưng ông ta vẫn chưa tìm thấy được kẻ thù. Tức tối vì bị kẻ thù làm nhục, hậm hực vì không tìm được kẻ thù, ông ta về nhà mất ăn mất ngủ mà chết.

* * *

Cicero diễn giả La Mã đã nói: "Con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình". Câu chuyện trên là một minh họa cho lời nói của Cicero: "con người là kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình, bởi vì con người tự tạo cho mình kẻ thù để rồi tự tiêu diệt chính mình".

Chúa Giêsu không đến để chối bỏ hận thù, nhưng để bày tỏ bộ mặt thật của nó và đánh bại nó.

Thù hận là dấu chỉ sự thống trị của Satan theo đúng nghĩa nhất. Chính Satan gieo thù hận trong lòng người, đặt con người vào thế chống đối và hủy diệt nhau. Chúa Giêsu đã đánh bại kẻ thù ấy bằng cái chết yêu thương tha thứ của Ngài.

Chỉ có yêu thương, tha thứ mới là khí giới tiêu diệt được kẻ thù. Và Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta thấy khí giới ấy. Có lần Ngài đã dạy: "Hãy yêu thương kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét ngươi". (Lc 6:27)

Mỗi người là một kẻ thù khủng khiếp nhất của chính mình. Chính khi chúng ta cưu mang thù hận là lúc chúng ta tự tạo nên kẻ thù và tự tiêu diệt chính mình. Chính khi chúng ta khước từ tha thứ và thi ân cho những kẻ thù ghét hãm hại chúng ta là lúc chúng ta tự giam hãm trong thù hận để tự hủy hoại chính mình.

Kẻ thù khủng khiếp nhất, kẻ thù tiếp cận với con người nhất là cõi lòng tích chứa hận thù, nếu chúng ta loại bỏ được thù hận khỏi lòng mình, chúng ta sẽ biến kẻ thù thành bạn hữu, và lúc đó sự bình an và vui sống cũng được tái lập trong tâm hồn chúng ta.

Trích từ Truyện Vui Suy Niệm
http://vntaiwan.catholic.org.tw/truyenvui/truyen070.htm

Tám cách giúp sống khiêm tốn

Không có chỗ dành cho Thiên Chúa và điều mới nếu bạn lấp kín lòng mình. đọc tiếp...